Skip to main content

Dienst 25 februari - Broeder R. Koelewijn

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Welkomstlied Ps 99 vers 1, 2 en 4 (LvdK)
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: ELB 218 - Samen in de naam van Jezus
              ELB 372 - Mijn Jezus, mijn Redder
Gebed
Leefregel uit Kolossenzen 2: 6 - 8 en 3: 12 - 16
Zingen: Ps 112 vers 1, 2 en 3 uit de Nieuwe Psalmberijming
Schriftlezing - Marcus 9: 30 - 41
Zingen: ELB 213 - Ik wil jou van harte dienen
Preek over Marcus 9: 33 - 40
Zingen: Opwekking 268 - Hij kwam bij ons heel gewoon

Voor en dankbeden

Collecte
Lied : ELB 125 - Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Stichting Uma en Sizanani. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Umac en/of Sizanani.