Skip to main content

Dienst 11 februari - Ds. W. F. Wisselink

Thema: Tussen hoop en vrees
Tektst: Filippenzen 2:27 BGT - Epafroditus was ziek en is bijna gestorven, maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, ook over mij: Hij heeft me nog meer verdriet bespaard.

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen Kerkboek 163 (Dit huis, een herberg onderweg)
Votum en groet
Zingen Liedboek 310 (Eén is de Heer, de God der goden)
Gebed
Preek deel 1
Zingen DNP Psalm 30: 1, 5 (U prijs ik, Heer, want U genas mijn ziekte)
Lezen Filippenzen 2: 12 - 30 BGT
Preek deel 2
Zingen Overnodig 64 (Nooit kan geloof te veel verwachten)
Gebed
Collecte
Zingen Geloofsbelijdenis (Ik geloof in God de Vader, die almachtig)
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zending. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zending.