Skip to main content

Dienst 26 november - Ds. K. T. de Jonge

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

VOORBEREIDING
Zingen “Laat komen Heer uw rijk” (Gezang 294: 1, 2, 4, 6 LvdK)
Votum
Groet
We zingen “O lieve Heer geef vrede” (Gezang 284: 1, 2, 3 LvdK)

Lezen als leefregel Deut. 6: 4 - 9 en 1 Petrus 4: 7 - 11
We zingen “Laat heel de aard’ een loflied wezen” (Psalm 98: 3, 4)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften

We lezen 1 Thessalonicenzen 4: 13 - 5: 11
We zingen “De Heer verschijnt te middernacht” (Lied 751: 1, 2, 3, 4 Lb 2013)
We lezen Mattheüs 25: 14 - 30

Tekst voor de verkondiging Mattheüs 25: 14 - 30

Verkondiging

We zingen “Het einde aller dingen is nabij” (Gezang 106: 1, 2, 3, 4 LvdK)

DIENST VAN HET GEBED
GEBEDEN: voorbeden en dankzeggingen

KOLLEKTE: Kerk en Leger des Heils

BELIJDEN: de Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen “God is getrouw zijn plannen falen niet” (Gezang 304: 1, 2 LvdK)

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Leger des Heils. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Leger des Heils.