Skip to main content

Dienst 19 november - Ds. M. Janssens

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen
Intochtslied is Ps.107: 1 en 2 - Gods goedheid houdt ons staande
Wijdingswoord en Groet
We zingen lied 902: 1, 4, 5 - Is God de Heer maar voor mij

Gebed
Schriftlezing is II Samuël 13: 1 - 22
We zingen Ps.130: 1 - 4 - Uit diepten van ellende
Verkondiging over seksueel misbruik
Luisterlied Als het leven soms pijn doet

We danken en bidden
Collecte
Slotlied is ‘In deze stilte’, door Sela
De HEER geeft ons zijn zegen mee

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zending. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zending.

Luisterlied Als het leven soms pijn doet

Als het leven soms pijn doet
en storm gaat tekeer,
in een tijd van moeite en verdriet,
alsof de zon niet meer opkomt
en het altijd donker blijft
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet,
juist op die momenten, als het echt niet meer gaat,
laat me merken, laat me voelen, dat U bestaat
en dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terug kijk, dat U mij gedragen heeft.
Als ik kom met al mijn vragen, met mijn twijfels en mijn pijn,
met mijn angst en onveiligheid,
dan lijkt de hemel soms van koper.
Geen gebed komt er doorheen
en ik verstik in onzekerheid.
Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat,
laat me merken, laat me voelen, dat U bestaat
en dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien ik terug kijk, dat U mij gedragen heeft.
Heer, wilt U mij helpen
als ik moe ben of verward,
dat het geloof in mijn verstand
ook zal leven in mijn hart.
Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat,
laat me merken, laat me voelen, dat U bestaat
en dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien ik terug kijk, dat U mij gedragen heeft.
Dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien ik terug kijk, dat U mij gedragen heeft.