Skip to main content

Dienst 4 juni - Ds. Jan Bouma

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

NLB Gez. 1016 (Komt laat ons opgaan)
Stil gebed
Toewijding en begroeting
Psalm 147: 1, 4

Verootmoediging
Psalm 71: 2 (Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten)
Genadeverkondiging
Psalm 66: 7 (De naam des Heren zij geprezen)
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Handelingen 2: 5-13
Johannes 14: 15-20
NLB Gez. 360: 1, 2, 4, 6 (Kom Schepper, Geest daal tot ons neer)
Verkondiging
Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis

Voorbereiding op de viering van de maaltijd
Opwekking 737 (U nodigt mij aan tafel)
Communie
Gez. 360: 3 (Leer ons Heer, vrijmoedig spreken)

Dankzegging en voorbeden
Collecten
Gez. 249 (Wij leven van de wind)

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie.

Dienst 28 mei - Ds. A. Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

NLB 700: 1, 2, 3 - Als de wind die waait met vlagen
Votum/groet

Opw. 126 - Jezus vol liefde
Woord voor onderweg
Gebed
Ps. 33: 1, 4, 6 DNP
Bijbellezing 2 Kor. 3: 5 - 6; 16 - 18
NLB 675 - Geest van hierboven
Verkondiging
EvL 226 - Heer, ik kom tot U

Gebed
Geloofsbelijdenis samen uitspreken
Collecte
EvL 218: 1, 2, 3 - Samen in de naam van Jezus

Zegen EvL 79 - Vrede zij u

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Zending en Sizanani. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Zending en/of Sizanani.

Dienst 21 mei - Ds. M. Janssens

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

We zingen Hemelhoog 386 - Wil je opstaan en mij volgen
Wijdingswoord en Zegengroet

We belijden ons geloof met ELB 289 - Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is
Gebed
Schriftlezingen zijn Leviticus 10: 1-3, Deuteronominium 7: 1-2, Jozua 7: 1, 10-15, 20-26, II Koningen 1: 9-12, II Koningen 2: 23-24, Ps. 139: 1-6, 19-24, Handelingen 5: 1-11
We zingen Gez. 435: 1, 3, 4, 5 - O verbreker aller banden
Verkondiging met als thema: God en geweld
Ons antwoordlied is Lied 560 - Hij ging de weg zo eenzaam
We danken en doen voorbede

Collecte
Ons slotlied is Opw. 717 - Stil, mijn ziel, wees stil

De HEER geeft ons zijn zegen mee

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Soemba. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Soemba.