Skip to main content

Dienst 21 april - Ds. A. W. Vos

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen Opwekking 71
Votum en groet
Zingen DNP Psalm 16

Leefregel
Zingen Gezang 463: 1 2 3
Lezen 1 Korinte 15: 1 - 4

Zingen Lied 523: 1
Lezen 1 Korinthe 15: 12 - 19
Zingen Lied 523: 2
Lezen Korinthe 15: 32 - 34
Zingen Lied 523: 3
Lezen 1 Korinthe 15: 35 - 49
Preek 1 Korinthe 15: 49
Zingen Gezang 218: 1 2 3 7 8

Gebeden
Collecten
Zingen Gezang 93
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Bangui.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Kerk en/of Bangui.

Dienst 14 april - Ds. A. Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Opw. 715 Wat hou ik van uw huis (NLB 84 A)
Votum/groet
Ps. 141: 1, 2, 8 DNP
Gebed
Ps. 37: 1, 5, 8 DNP
Jak. 3: 1 - 12
NLB 848: 1 - 5
Spr.2: 1 - 22 en Spr. 25: 11, 12
NLB 1001: 1, 2
Preek: Een woord op zijn tijd
Opw. Opw. 518 Heer. U doorgrondt en kent mij (NLB 139 B)
Gebed
Opw.334 (EL 382)
Zegen
Gez. 257

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Schuilplaats 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Kerk en/of Schuilplaats.

Dienst 7 april - Ds. F. Schneider

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen Psalm 98: 1, 2 – Zingt een nieuw lied voor God den Here
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen Evangelische Liedbundel 124a – Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

Gebed
Schriftlezing Lucas 24: 13 - 35
Zingen Gezang 73 (LvdK) – De Heer is onze reisgenoot
Verkondiging
Zingen Gezang 218: 1, 2, 8 (LvdK) – Ik zeg het allen dat Hij leeft

Dankgebed en voorbede
Geloofsbelijdenis (gesproken)
Collecte
Zingen Gezang 75: 1, 2, 3 (LvdK) – U kennen uit en tot u leven

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Stichting Uma en Zusterconctact. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Uma en/of Zusterconctact.