Dienst 22 januari - Ds. A. Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

NLB 154b: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Votum/groet
EvL 304 - Vader, vol van vrees en schaamte
Gebed
Ps. 49: 1, 2, 4 DNP
Lezing Lucas. 5: 27-39
EvL 58 - Zoek eerst het Koninkrijk van God (in canon?)
Verkondiging
HH 491 - Spreek, o Heer
Gebed
Collecte
EvL 119 - Liefde was het onuitput'lijk

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Red een Kind.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Red een Kind.

 

Dienst 15 januari - Ds. M. Janssens

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang NLB 216 - Dit is een morgen als ooit de eerste
Wijdingswoord en Zegengroet
We zingen ELB 109 - Al wie dolend in het donker
Gebed
We horen naar Prediker 1: 12 - 2: 26
We zingen Lied 316: 1, 2 en 4 - Het woord dat u ten leven riep
Verkondiging
Ons antwoordlied is Lied 313: 1, 3 en 4 - Een rijke schat van wijsheid
We danken en bidden, afgesloten met het Onze Vader
Collecte
Ons slotlied is Ps.73: 9 en 10 - Nu blijf ik bij U voor altijd

De HEER zegent ons

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zending.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zending.

 

Dienst 8 januari - Ds. P. J. H. Krol

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen
Zingen NLB 342 - “In God de Vader op zijn troon”
Moment van stilte
Votum en groet
Zingen ELB 287 - “Heilig, heilig, heilig”
Gebed
Schriftlezing: Mat. 3
Zingen Ps. 89: 1, 2 - “Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied”
Preek over: “GODS KEUZE”
Zingen LvdK Gez. 436: 1, 4 - “Jezus neemt de zondaars aan”
Viering maaltijd van de Heer:
- Inleiding
- Tafel I, zingen ELB 203: 1, 2 - “Genade zo oneindig groot”
- Tafel II, zingen ELB 203: 3, 4 - “Want Jezus droeg mijn zondenlast”
Dankzegging en gebeden
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Zingen LvdK Gez. 476: 1, 2 - “Eeuwig Woord, U willen zij bezingen”
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie.