Skip to main content

Dienst 14 juli - Ds. M. Janssens

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

We zingen Ps. 122:1 - Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
Votum en Groet
We zingen Ps. 122: 2 en 3 - Hoe zijn de stammen opgegaan
We horen naar Gods wil ten leven en ons antwoord is
Opw. 710 - Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Gebed
Schriftlezing is Prediker 4: 7 - 12
Verkondiging
Ons antwoordlied is Lied 838 : 1 - 4 (LB) - O grote God die liefde zijt
We danken en bidden
Collecte
We belijden ons geloof
Ons slotlied is Lied 221 (LB) - Zo vriendelijk en veilig als het licht
De HEER geeft ons zijn zegen mee

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zending.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Kerk en/of Zending.

Dienst 7 juli - Broeder J. W. Ploeg

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen E.L. 250 ‘Komt nu zijn poorten met dankzegging binnen’
Votum en groet
Zingen Gez. 460: 1, 2, 3 (LvdK) ‘Loof de Koning, heel mijn wezen’
Leefregels voor Gods volk
Zingen Ps. 17: 2, 7 (LvdK) ‘Gehoorzaam aan uw heilig woord’

Gebed
Schriftlezing Openb. 21: 9-22:5
Zingen Ps. 46: 2 (LvdK) ‘De Godsstad ligt aan blanke stromen’
Verkondiging ‘De wereld is voor ons'
Zingen Ps. 68: 9, 7 ‘God is de bron, de klare wel’

Dankgebed en voorbede
Collecte 1. Kerk, 2. Gevangenenzorg Nederland
Geloofsbelijdenis

Zingen E.L. 405 ‘Dat eens de Heer zal komen’
Zegen
Amenlied Gez. 48 :10 (LvdK) ‘Amen dat is: zo zal het zijn’

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Gevangenenzorg Nederland.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Kerk en/of Gevangenenzorg.

Dienst 30 juni - Ds. M. W. van der Veen

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang Psalm 32: 1, 3 (Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven)

Votum & Zegen-/Vredegroet
Opw. 436 (Onze Vader)

10 Geboden
Gebed
Lezing tekst(en): Psalm 52
Psalm 53: 1, 3, 4 (De dwaas zegt in zijn hart: ‘Er is geen God’)

Voorbereiding avondmaal
Voorbede en dankgebed
NLB 657 (Zolang wij ademhalen)

Collecte

Avondmaal

Opwekking
Tafel 1:
Overdenking 1
Viering
Zingen: ELB 242: 1 (Zo vriendelijke en veilig als het licht)

Tafel 2:
Overdenking 2
Viering
Zingen: ELB 242: 2 (Want waar ben ik als Gij niet wijd en zijd)

Slotlied: LB 481: 1, 2, 4 (O grote God die liefde zijt)

Zegen (gezongen amen)

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Kerk en/of Diaconie.