Dienst 25 oktober 2020 - dhr. R. van Lente

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang Psalm 62: 1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Votum en groet
Lied Opwekking 167 Samen in de Naam van Jezus
Inleiding
Gebed om ontferming
Lied Psalm 118: 1, 5 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
Leefregels
Credo
Gebed om hulp van Gods Geest
Schriftlezing: Lucas 19: 1 – 10
Lied Psalm 89: 1, 7 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
Preek
Lied Opwekking 123 Groot is Uw trouw o Heer
Gebeden + Onze Vader
Collectedoelen
Lied Gezang 293 Wat de toekomst brenge moge
Zegen

Collecte voor Kerk en Nederlands Bijbelgenootschap.

Dienst 18 oktober 2020 - ds. P. Veldhuizen

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Votum en groet
Ps. 84 : 1 en 6
Leefregel: Ef. 6 : 21 -24
Gebed
Ps. 139 : 1 en 14
Lezen: Hand. 18 : 1 - 4 en 24 - 28
Tekst: Rom. 16 : 3 - 4
Verkondiging
Ld. 454 : 1 en 3
Formulier om een ouderling te bevestigen
Ld. 456 : 2 in de derde persoon enkelvoud haar i.p.v. ons, 1 en 3
Collecte informatie
Slotzang: Ld. 392 : 1, 3 en 4
Zegen

Collecte voor Kerk en Red een Kind.

Dienst 11 oktober 2020 - ds. Auke Siebenga

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

NLB 975: 1, 2, 3 Jezus roept hier mensen samen
Votum/groet/stil moment
LB 397:1, 3 samen uitspreken, 4, 6 samen uitspreken - O God die droeg ons voorgeslacht
Woord voor de week
Opw 616 Houdt mij dicht bij U - EO
Gebed
Bijbellezing Lucas 13:1-9
Psalm 9: 1,3, 4, 9,10 DNP - Voordracht
Overdenking
NLB 413 Grote God, wij loven U - EO
Gebed
Lauren Daigle luisterlied Everything
Zegen
LB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn - EO

Collecte voor Kerk en Zending bij de uitgang.