Dienst 16 januari - Ds. Auke Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Ps. 62:1, 2, 3 DNP
Votum/groet
Ps. 62:4, 5, 6 DNP
Gebed
Owk 304 God is goed - Kinderopwekking "Van Australië tot Sicilië" - YouTube
Bijbellezing Ex.33:10-17; Joh.6:33-40
Verkondiging: Hoe kun je in eenheid blijven geloven?!
NLB 653:1, (4), 7 - Nederland Zingt: U kennen, uit en tot U leven
Gebed
Collecte
Lied van eenheid 

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zending.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zending.

 

Dienst 9 januari - Ds. P. J. H. Krol

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: Gez. 457 “Heilig, heilig, heilig” [selectie Nederland zingt]
Moment van stilte
Votum en groet
Zingen: Ps. 67: 1 “God zij ons gunstig en genadig” [met orgel]
Leefregels van God
Zingen: Gez. 360: 1, 2 [met orgel]
Gebed
Schriftlezing: Psalm 34: 1-9
Preek over: “PROEVEN”
Zingen: Ps. 34: 4, 7, 9 [met orgel]
Viering maaltijd van de Heer:
- Inleiding
- Eten en drinken
- Zingen: Gez. 14 “De Heer is mijn Herder” [selectie Nederland zingt]
Dankzegging en gebeden
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Zingen: “Zegen mij” [selectie Nederland zingt]

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie.

 

Dienst 2 januari - Broeder Peter Slager

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Votum en groet
Zingen Ps. 139: 1 (o.l.v. het orgel)
Stilte, Votum, Groet
Zingen Ps. 139: 2, 3 (o.l.v. het orgel)
Gebed
Luisteren ‘Een toekomst vol van hoop’ (Sela)
Leefregels
Luisteren ‘In het licht’ (Sela)
Schriftlezingen: Job 38 en Job 42: 1 t/m 6
Preek
Luisterlied Sons of Korah, Ps 131 (Sons of Korah)
Gebed
Collectemoment
Zingen Gz 293 ‘Wat de toekomst brengen moge’ (o.l.v. het orgel)

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Gave.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Gave.

 

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social