Dienst 2 augustus: ds. J. Horsman

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Aansteken van de kaars en mededelingen
Voorzang: gez 381: 1,2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: ps 149:1
Gebed voor de dienst
Schriftezing: Romeinen 6: 1-14
Zingen: gez 87: 1,2
Preek
Zingen: gez 87: 3,4
Voorbeden en dankzegging
Geloofsbelijdenis
Slotzang: Opw. 123
Zegen

Collecte voor Kerk en Stichting Woord en Daad bij de uitgang.

Dienst 26 juli - Zr. Wenda Lamme

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Aansteken kaars en mededelingen
Lied: Met open armen
Votum en groet
Lied: Psalm 40 vers 1 en 4, met orgel en declamatie van tekst en neuriën gemeente
Gebed
Lied: EL 194 vers 1, 3 en 4, met orgel en neuriën gemeente
Schriftlezing: Exodus 3 vers 1-10 en Exodus 4 vers 1-17
Filmpje
Preek: Ik geloof in … protesteren
Lied: Opwekking 705. Toon Mijn liefde
Voorbeden
Lied: Gezang 285 vers 3 en 4, met orgel en neuriën gemeente
Lied: EL 289
Zegen
Bij uitgaan van de kerk: muziek

Collecte voor Kerk en Zending bij de uitgang.

Dienst 19 juli - ds. Auke Siebenga (emeritus)

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen        
Voorzang: Gezang 86, De wereld is van u vervuld, EO
Votum/groet/stil moment
Lied: Ps. 33: 2, orgel/neurie; 5 (lezen); 8, orgel/neurie
Gebed
Lied: EL 188: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, EO
Lezen: Hand. 4:23-37
Lied: EL 217 U maakt ons één, orgel/neurie
Overdenking: Jezus, de bron van samen
Lied: EL 398 Handen heb je om te geven, orgel/neurie
Gebed
Lied: Hemelhoog 479: Heer, U bent mijn leven, EO
Zegen

Collecte voor Kerk en Red een Kind bij de uitgang.