Dienst 19 september - ds. Auke Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

LvdK 86 De wereld is van Hem vervuld - EO

Votum/groet

Ps. 17: 1, 2 DNP - orgel
Gebed
LB 848: 1-5 - orgel
Filmpje Wenda
1 Kor. 13: 8-13
EvL 352 Prijs onze Heer - orgel
Overdenking: De wereld – als een spiegel vol raadsels
LvdK 344: 1, 3, 4 - orgel
Gebed
Collecte
Kroon Hem met gouden kroon - EO

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Sizananie Nederland.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Sizananie.

 

Dienst 12 september - mevr. J. Gerkema-Mudde

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Stiltemoment
Zingen: Zingend Gezegend 218: 1, 3, 4 Heer, wij zijn bijeengekomen
Votum en groet
Zingen: EL 297
Gebed
Houvast en Richting voor nu en straks : Psalm 119: 129 – 132 (NBV)
Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder, daarom volg ik ze met heel mijn hart. Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.
Dorstig opent zich mijn mond, zo hunker ik naar uw geboden. Keer u tot mij en wees mij genadig, dat is het voorrecht van wie uw naam bemint.
Zingen: Nieuwe Liedboek 695: 1 – 3 Heer raak mij aan met uw adem
Lezen: Lukas 8: 40 – 56 (HSV)
Zingen: Zingend Gezegend 62: 1, 2, 3 (Here Jezus, heel mijn leven)
Verkondiging
Zingen: EL 73: 1 – 4 (Waar zal ik heen gaan)
Gebed
Zingen: BELIJDEND: Hemel Hoog 344 (Ik geloof dat God mijn Vader)
Collecte
Zingen: EL 73: 5

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Friedensstimme Nederland.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Friedensstimme.

 

Dienst 5 september - ds. D. Timmerman

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Moment van stilte
Woorden van afhankelijkheid en vertrouwen. Gods groet
Lied ELB 351, Machtig God, sterke rots
Verootmoediging
Woorden uit Psalm 51
Lied ELB 249, Door uw genade, Vader
Enkele woorden uit Jesaja 1
Lied ELB 351, Prijs de Vader, prijs de Zoon (alleen het refrein)
Dienst van het Woord
Gebed bij het openen van Gods Woord
Schriftlezing Spreuken 9:1–6 door Jantine Augustijn
Matteüs 7:21–27 door Jantine Augustijn
Korte verkondiging Bouwen op de Rots
Lied LvK 429: 1 en 3, Wie maar de goede God laat zorgen
Dienst van het avondmaal
Vredegroet en lied ELB 501, Vrede van God
Avondmaalsgebed, afgesloten met een gezamenlijk hardop gebeden “Onze Vader”
Lied als credo ELB 289, Ik geloof in God de Vader
Voorbereiding en uitnodiging
Uitdelen van brood en wijn, ondertussen orgelspel
Instellingswoorden en viering van het avondmaal
Lied LvK Ps 103: 3 en 4, Hij is een God van liefde en genade
Danken en delen
Dankgebed en voorbede
Inzameling gaven voor Haïti en Diaconie
Op weg gaan
Lied OPW 60, Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel
Zending en zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor Haïti en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Haïti en/of Diaconie?

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social