Dienst 13 juni 2021 - R. van Lente

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

LvdK Ps 92: 1, 2 (voorzang)
Stilte
Votum en Groet
LvdK Ps 145: 1, 3
Inleiding
Gebed om ontferming
LvdK Gz 21: 1, 7
Gesproken geloofsbelijdenis (Nicea)
Gebed bij de schriftlezing
Schriftlezing OT: Ex 33: 18 – 34: 9
LvdK Gz 44: 1
Schriftlezing NT: Joh 1: 1 – 5, 14 – 18
LvdK Gz 44: 3
Preek
Gz 247: 1, 2, 3
Gebeden + Onze Vader
Collectemoment
LvdK Gz 257

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Spanjewerk.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Spanjewerk?

Dienst 6 juni 2021 - J. W. Ploeg

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen Ps. 145:1, 3
Votum en groet
Zingen Gez. 120:2, 3
Leefregels voor christenen
Zingen Gez. 473:1-5
Gebed
Kinderlied: E.L. 434a ‘God zal met u zijn’
Schriftlezing Ex. 34:5-7 (WV 1978)
Luk. 6:36-38 (NBV)
Zingen Ps. 103:3, 4
Verkondiging ‘Barmhartig zoals God’
Zingen E.L. 387 ‘Laat mij zijn een instrument’
Dankgebed
Collecte
Geloofsbelijdenis (gesproken)
Zingen Gez. 440:1, 2, 3
Zegen
Amenlied Gez. 440:4

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Soemba.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Soemba?

Dienst 30 mei 2021 - Ds. Auke Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Opw. 167 Samen in de naam van Jezus - EO
Votum/groet
Morgenglans der eeuwigheid - EO
Votum/groet
Ps. 2 DNP orgel
Gebed
HH 395 Ik wil jou van harte dienen - EO
Bevestiging
Ps. 134 orgel
Bijbellezing: Titus 1:1-9
Verkondiging
Glorie aan God - EO
Gebed
Collecte
Lied HH 321:1-4 Wees mijn verlangen - orgel

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Sizanani.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Sizanani?