Skip to main content

Dienst 3 december - Broeder J. W. Ploeg

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Gez. 264: 1, 3, 4 - ‘Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd’
Votum en groet
E.L. 357: 1, 2, 3 - ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’

Leefregels voor christenen
Ps. 25: 6, 10 - ‘Wie heeft lust de HEER te vrezen’
Gebed
Schriftlezing Luk. 1: 57 - 80
Gez. 67: 1, 2 - ‘God zij geloofd uit alle macht’
Tekstlezing Luk. 1: 63a
Verkondiging ‘Johannes is de naam’
Ps. 107: 5, 6, 7 - ‘Zij die in boeien lagen'

Dankgebed en voorbede
Collecte 1. Kerk, 2. Soemba
Geloofsbelijdenis
Gez. 288: 1, 3, 4 - ‘Eens komt de grote zomer’
Zegen
Gez. 48: 10 - ‘Amen - dat is: zo zal het zijn’

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Soemba. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Soemba.

Dienst 26 november - Ds. K. T. de Jonge

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

VOORBEREIDING
Zingen “Laat komen Heer uw rijk” (Gezang 294: 1, 2, 4, 6 LvdK)
Votum
Groet
We zingen “O lieve Heer geef vrede” (Gezang 284: 1, 2, 3 LvdK)

Lezen als leefregel Deut. 6: 4 - 9 en 1 Petrus 4: 7 - 11
We zingen “Laat heel de aard’ een loflied wezen” (Psalm 98: 3, 4)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften

We lezen 1 Thessalonicenzen 4: 13 - 5: 11
We zingen “De Heer verschijnt te middernacht” (Lied 751: 1, 2, 3, 4 Lb 2013)
We lezen Mattheüs 25: 14 - 30

Tekst voor de verkondiging Mattheüs 25: 14 - 30

Verkondiging

We zingen “Het einde aller dingen is nabij” (Gezang 106: 1, 2, 3, 4 LvdK)

DIENST VAN HET GEBED
GEBEDEN: voorbeden en dankzeggingen

KOLLEKTE: Kerk en Leger des Heils

BELIJDEN: de Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen “God is getrouw zijn plannen falen niet” (Gezang 304: 1, 2 LvdK)

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Leger des Heils. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Leger des Heils.

Dienst 19 november - Ds. M. Janssens

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen
Intochtslied is Ps.107: 1 en 2 - Gods goedheid houdt ons staande
Wijdingswoord en Groet
We zingen lied 902: 1, 4, 5 - Is God de Heer maar voor mij

Gebed
Schriftlezing is II Samuël 13: 1 - 22
We zingen Ps.130: 1 - 4 - Uit diepten van ellende
Verkondiging over seksueel misbruik
Luisterlied Als het leven soms pijn doet

We danken en bidden
Collecte
Slotlied is ‘In deze stilte’, door Sela
De HEER geeft ons zijn zegen mee

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zending. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zending.

Luisterlied Als het leven soms pijn doet

Als het leven soms pijn doet
en storm gaat tekeer,
in een tijd van moeite en verdriet,
alsof de zon niet meer opkomt
en het altijd donker blijft
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet,
juist op die momenten, als het echt niet meer gaat,
laat me merken, laat me voelen, dat U bestaat
en dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terug kijk, dat U mij gedragen heeft.
Als ik kom met al mijn vragen, met mijn twijfels en mijn pijn,
met mijn angst en onveiligheid,
dan lijkt de hemel soms van koper.
Geen gebed komt er doorheen
en ik verstik in onzekerheid.
Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat,
laat me merken, laat me voelen, dat U bestaat
en dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien ik terug kijk, dat U mij gedragen heeft.
Heer, wilt U mij helpen
als ik moe ben of verward,
dat het geloof in mijn verstand
ook zal leven in mijn hart.
Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat,
laat me merken, laat me voelen, dat U bestaat
en dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien ik terug kijk, dat U mij gedragen heeft.
Dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien ik terug kijk, dat U mij gedragen heeft.