Skip to main content

Geloof

Wat wij geloven

IsErMeer-blueWij geloven
Wij geloven in de de drie-enige God, Vader, Zoon, en Heilige Geest die hemel en aarde heeft geschapen, en nog steeds in stand houdt.


De Bijbel
Wij geloven dat de bijbel het onfeilbare woord van God is. Zijn Woord, dat ook vandaag de dag onmisbaar is voor ons leven met Hem. Wij geloven ook dat dit woord door de kerk is nagesproken in de drie algemene belijdenisgeschriften (de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, en de geloofsbelijdenis van Athanasius), en in de drie bijzondere belijdenisgeschriften (de Heidelbergse catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis, en de Dordtse leerregels).

Lees meer: Wat wij geloven

Geloofsbelijdenis

Geloofsbelijdenis
Iedere zondag belijden wij tijdens de kerkdienst deze Apostolische Geloofsbelijdenis. Uit eerbied voor de inhoud, die het diepste van ons "geloofsleven" raakt, doen wij dit staande en beamen wij dit ook gezamenlijk. Vaak door de predikant voorgelezen maar soms ook gezongen door de hele gemeente.

Lees meer: Geloofsbelijdenis

Geloven is een feest

U weet vast wel wat er met het Kerstfeest gevierd wordt! Maar weet u ook wat bijvoorbeeld Goede Vrijdag is, of Pasen? Dit zijn christelijke feestdagen die binnen het christendom een belangrijke plaats innemen in het geloofsleven. Centraal bij al deze feestdagen staan belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus Christus.

feest-bg

Hieronder leest u meer in het kort over de betekenis van deze dagen.

Lees meer: Geloven is een feest

De Catechismus

De Heidelbergse Catechismus is één van de belijdenisgeschriften die binnen onze kerken worden gebruikt met als doel te onderwijzen in de christelijke leer.

Catechismus-400breed
Als de kerk zegt zich alleen te baseren op de bijbel, dan kun je je afvragen waarom die kerk dan ook nog belijdenisgeschriften heeft?

Lees meer: De Catechismus

Over de Bijbel

De Bijbel is het heilige boek van de christenen. Het woord 'Bijbel' stamt van het Griekse woord βιβλία biblia (boeken), dat een meervoud is van βιβλίον biblion (boek; oorspronkelijk het verkleinwoord van βίβλος dat papyrus(plant) of boek betekent).

2013-03-Kerkinterieur-01

Het woord bijbel heeft twee betekenissen die vaak door elkaar gebruikt worden. Het is in de eerste plaats de verzameling geschriften die de Bijbel vormen (bijvoorbeeld in "het staat in de Bijbel", met bepaald lidwoord en officieel met hoofdletter[1]), en in de tweede plaats een gedrukt exemplaar daarvan ("ik heb mijn bijbel niet bij me", officieel zonder hoofdletter[1]). In het christendom beschouwt men een gedrukt exemplaar meestal niet als bijzonder heilig.

Lees meer: Over de Bijbel