Aanbiddingsvermogen

aanbiddingMensen hebben een groot aanbiddingsvermogen.
Als je ziet hoe allerlei mensen op een podium staan en toegejuicht worden door hun mede-mensen.
We zingen nationale volksliederen, er vloeit rijkelijk drank, je kunt telkens uit je dak gaan.

Als een vlinder opnieuw geboren worden - dat is het Pinksterfeest.

rups tot vlinder
De eerste geboorte is als een rupsje nooit genoeg. En na verloop van tijd trekt de rups zich terug, zekert zich met een dunne draad. En dan begint het geworstel. Om van die rupshuid af te komen. Want binnen zijn velletje is een tweede huid ontstaan. En daarvoor moet die oude huid worden afgestroopt. En in die tweede huid die strak als een harnas zit, vormt zich die vlinder.

De Bijbel bashen (=belachelijk maken)

steve jobs and biblereader1Dat is in sommige kringen wel in. Er zijn cabaretiers die er allerlei andere verhalen van maken. Er zijn schrijvers die God te kijk zetten als een humeurige, wraakzuchtige God. Er zijn atheïsten die de bijbel wetenschappelijk ongeloofwaardig vinden. Er zijn mensen die gekwetst zijn door de kerk en die de bijbel daarom aan de kant zetten.

De documentaire 'De onzichtbare vriend'.

onzichtbarevriend poster
- ds. Auke Siebenga

Ik denk dat meerderen van ons de docu van Hans Busstra hebben gezien. Een indringende documentaire waarin Hans de kijker meeneemt in zijn zoektocht. Zijn zoektocht gaat over de vraag naar de zekerheid van geloof in God. De filmer heeft dat niet gevonden in alle antwoorden van de kerk, niet in de bijbel. En nu zoekt hij naar een teken van leven van Jezus zelf als 'onzichtbare vriend', hier en nu.

De Geest van God en mijn geest

Wolken-Geest
- ds. Auke Siebenga

Lastig, moeilijk onderwerp – die geesten zie je niet. De geest zelf niet – maar wel de wijze waarop de geest of de Geest wordt geuit.

Een voorbeeld. Een moeder roept de kinderen om te komen eten. De één komt vrij snel, de ander moet het drie keer horen voordat hij of zij reageert. Want de laatste is bezig, en de stem die zijn bezigheid onderbreekt is per definitie lastig. Je doet zo lang mogelijk je eigen ding. De eerste luistert naar de stem van de moeder, de tweede luistert niet naar zijn moeder, maar naar een andere stem. Zijn eigen stem. Ieder mens heeft een eigen stem.

De Heilige Geest: als een WIFI

could-wifiw400Het is best moeilijk, die Heilige Geest. Dat is lastig – want Hij is ook belangrijk, als je Jezus mag geloven. Hoe zit dat nu, met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Ze zijn alle drie onzichtbaar – en ze verschillen ook nog van elkaar. Hoe krijg je daar vat op?

Allereerst helpt het niet om het helemaal te willen begrijpen. Want het blijft ook iets van een geheim houden, van een mysterie. Zoals God zelf ook iets onkenbaars blijft houden omdat Hij zo groot is en van een andere orde dan wij mensen. Jezus Christus is als mens het meest dichtbij.
De Heilige Geest is een geheim. Maar God heeft Hem onthuld, laten zien, gegeven. Hij zegt eigenlijk – zo werk ik, door de Heilige Geest. Ik ben in de hemel, in de volmaaktheid. Ik kan niet zomaar bij jullie komen. Jullie zouden mijn volmaaktheid niet overleven. En door het leven van Jezus heb ik de weg vrijgemaakt om door mijn Geest wel bij de mensen te zijn. Zelfs in de mensen, door mijn Geest woon ik jullie.

De Heilige Geest: Gods aanwezigheid.

HG

De Heilige Geest – wat is dat precies? Hoe merk je dat Hij er is? Wat het precies is – dat kunnen we niet vaststellen. Er zijn wel aanwijzingen. In de bijbel wordt onthuld hoe God werkt in mensen. In het Oude Testament lees je over de Geest van God die Hij naar de mensen zal sturen (Jesaja 44:3; Ezechiël 36:27). Je kunt zeggen dat God zich laat vertegenwoordigen. Hij is niet in persona op aarde aanwezig. Dat zie je ook in het Oude Testament. Bij Abraham is het zijn stem en één keer is Hij er als persoon.

De opstanding van Jezus Christus symbolisch?

empty tomb wideDe opstanding, de opwekking van Jezus Christus wordt in onze tijd vaak vertaald als iets 'wat je symbolisch moet lezen'. Het gaat er om dat jij, lezer, opstaat. Je moet 'het' niet accepteren, het leven aanvaarden. Dat is natuurlijk symbolisch – want wij weten dat een dode nooit meer levend wordt. Dat gaat tegen de natuurwetten in, die wij kennen.

De stoot tot vergeving

koe hoornZo zou je de uitdrukking 'hoorn van redding' of bevrijding kunnen invullen. Deze uitdrukking vind je nog terug in de NBG -vertaling. In de NBV staat er: 'een reddende kracht'. Dat is aan de ene kant duidelijk – aan de andere kant gaat er betekenis en verband verloren.

De veelkleurige werking van de Heilige Geest

freewifiWat is dat? Wie is dat? Weet je dat Hij al vóór alle radiogolven en satellietverbindingen in werking was? En zijn krachtcentrale – draait op duurzame energie in de hemel. Op dat netwerk vanuit de hemel kun je je abonneren.

Jezus zegt het in Joh. 15:26 dat Hij zijn advocaat of voorspreker zal sturen. Die advocaat die als duif op Hem neerdaalde bij zijn doop – Hij was er vol van. Het was zijn krachtbron waardoor Hij mensen genas, bemoedigde, wakker riep uit de dood en ook ontmaskerde. En daarmee opende Hij wat verder gaat dan dit leven: de dimensie van Gods nieuwe wereld. In zijn eigen opstanding werd dat nieuwe leven onthuld en bevestigd.

Debora, een vrouw, voorop tussen de mannen.

GeestelijkStrijd EO miniserie w300Er waren tijden in Israël, in Nederland, in veel landen dat er geen orde was, geen samenhang. Open voor vijanden, onderlinge verdeeldheid. In Israël was in die tijd, ongeveer 1300 tot 1200 voor Christus, een vrouw werkzaam. Ze was een omroeper van God en ze sprak recht, dat wil zeggen dat mensen met hun conflicten bij haar kwamen om hun recht te halen. Die vrouw, Debora, (bezige) 'bij' is haar naam, krijgt een boodschap van God voor de aanvoerder van die tijd, Barak.

Doorbraak

doorbraakSoms hoop je op een doorbraak. Een doorbraak in medisch onderzoek van ziektes zoals MS en ME. Of in het kankeronderzoek. In de politiek was er een voorstel in de impasse tussen Israël en de Palestijnen. Maak een corridor, een doorbraak tussen de Palestijnse gebieden, dwars door Israëlisch grondgebied. Dat geeft meteen aan dat het werkelijk een doorbraak zou zijn. Wanneer Israël zoiets zou toelaten, zouden ze hun angst voor de Palestijnen deels opzij zetten.

Een sterke man ...

Ernst Josephson. - David och Saul detail

- ds. Auke Siebenga

Mensen verzuchten wel eens – was er maar een sterke man. En dan denk je aan de landen van de Arabische Lente. Ze hebben een sterke man weggejaagd – en willen vervolgens een democratisch gekozen sterke man. In Nederland schijnen ook al veel mensen een sterke man te willen. Wat zou het resultaat zijn? 

Eva en Adam

adam en eva relief w300Man en vrouw – verbroken verbondenheid.
Vrouwen komen van Venus, mannen van Mars. Het is een speelse verwoording van de verschillen tussen man en vrouw. Verschillen die aanleiding geven tot misverstanden. Verschillen die tot uiting komen in 'op de tweede plaats komen'. Of erger, in misbruik, in onderdrukking, in vrouwenhandel. En zo zijn er zoveel uitingen zoals kind-huwelijken, besnijdenis, tienerzwangerschappen.

Gedachten en (on)vrede.

penseurGedachten zijn prachtig – dat je kunt denken is een wonder. Je kunt nadenken, bedenken, vooruit denken, doordenken, denken aan. Je gedachten brengen allerlei onderwerpen binnen. Het denken is ons dichtbij, zo alledaags dat je er nauwelijks bij stilstaat. Die verwondering vind je soms bij kleuters. Ik hoorde er één laatst zeggen: gek hè, dat 3+3 zes is, maar ook 2 en 4! Daar proef je iets van de verwondering van een denk-ontdekking. En wanneer je je bezighoudt met wetenschap kun je ook genieten van het denken.

Geloven en geloof

Leefingeloof niet door zien
Je moet er in geloven – dan kun je je doel bereiken. Op die manier kun je een ander of jezelf motiveren. Geloven of vertrouwen is een dagelijkse kwaliteit/activiteit van mensen, bewust of onbewust.

Je gelooft dat je een wedstrijd kunt winnen, anders begin je er niet aan. Je gelooft dat je plezier kunt hebben in een potje voetbal, anders begin je er niet aan. Dat waar je op uit bent ligt in de toekomst. Je moet er wat voor doen, vaak samen met anderen, om dat doel halen. Geloof is het oriëntatievermogen om in de vrijheid van het leven richting te kiezen en zo het doel in de toekomst te bereiken.

Als je met geloof 'werkt', ben je aan het geloven. Dat is niet altijd bewust. Als je klein bent vertrouw je je vanzelfsprekend toe aan je ouders. Na je ouders komen er nieuwe oriëntatie punten. Het kunnen mensen zijn, maar ook dingen die je iets beloven. Naarmate je ouder wordt merk je dat er van alles mis kan gaan. Je oriëntatievermogen of vertrouwen kan beschadigd worden als je als kind wordt beschadigd. Je vertrouwen of geloof kan later worden beschaamd. Dan wordt je je bewust, dat je geloof belangrijk en kwetsbaar is. Dat is de ene kant.

God loopt bewust risico met mensen

engel-jozelf-mariaHet lijkt allemaal zo kwetsbaar, zoals God het doet. Hij loopt veel risico met mensen. Zijn eigen mensen, Israël, door Hem zelf uitgezocht, hebben Hem laten zitten. Hij kwam tot het zijne, maar zij hebben Hem niet aanvaard. God laat het bewust gebeuren.

Rondom de geboorte van Jezus zie je dat God niets aan het toeval overlaat. Engelen staan er borg voor dat de Zacharia en Maria er niet onder uit kunnen. Hoewel, Zacharia, die staat voor het uitgebluste Israël dat geen wonder meer verwacht, brengt zijn menselijk onvermogen in. Hij en Elisabeth hebben hun tijd gehad.

God tegenspreken – hoe loopt dat af?

goudenkalf film 10 gebodenDe bijbel is een dik boek waar je een beetje de weg in moet leren vinden. Maar dan is het een boek vol spannende geschiedenis, tegendraadse mensen en cliffhangers.

Een van de cliffhangers kom je tegen in de geschiedenis van het gouden kalf. De mensen van Israël waren ook toen al op zoek naar een beter land. Net als nu alle bootvluchtelingen. Net als in alle eeuwen mensen op zoek zijn naar eten, naar een zinvol bestaan. Israël had het geluk dat God een oogje op ze had. Toen ze in Egypte werden uitgebuit en klein gehouden hoorde Hij hun gejammer en geroep. En met veel machtsvertoon werd de koning farao er toe gebracht om het volk te laten gaan. Mozes was de aanvoerder van het volk. Hij was ook de tussenpersoon tussen God en de mensen. En wanneer Mozes op de berg met God in gesprek is, begint het volk te roepen om een god die voorop kan gaan. Omdat Mozes uit beeld is – en God onzichtbaar.

Het beloofde kind

GodsKoninkrijk
Stel dat je geen kinderen kunt krijgen. Wat hebben mensen er vaak veel voor over om toch kinderen te krijgen. Dat heeft Abram ook. God belooft hem een land, en nageslacht. Dat betekent ook dat hij kinderen zal krijgen. Hij verlaat zijn comfortzone, vertrekt met zijn bezit naar onbekende bestemming.

Het is niet eerlijk - 2

IJdelheid
Die oneerlijkheid in het leven is niet echt veranderd sinds die schrijver van ongeveer 2500 jaar geleden. Er is nog steeds een groot verschil tussen rijk en arm in de wereld. Het recht is voor de arme veel minder toegankelijk dat voor de rijke. Er worden nog steeds mensen onderdrukt, uitgebuit, klein gehouden.

Het is niet eerlijk ...

IJdelheidWie heeft dat als kind nooit gezegd of gedacht? Als je als laatste een koekje kreeg, als je zus of broer wel mee mocht – maar jij niet. Als je vriend wel voor een feestje is uitgenodigd – en jij niet. Of als er in je leven allerlei dingen moeite kosten en niet lukken. En anderen lijken alleen maar succes te hebben. Als de belasting veel van wat je verdient – opvraagt. Als in een land de regering allerlei baantjes gunt aan vriendjes en of familie. Het is niet eerlijk.

Het unieke van God (bijgewerkt)

HetUniekevanGod

- ds. Auke Siebenga

Welke God, vraag je misschien? Ik ken maar één God. Ik ken alleen God, de Schepper, die verlost door Jezus. Andere goden zijn er niet, andere goden zijn geen goden. De maan als god, de zon als god, de stier als god, beelden als god - eigenlijk begrijp je wel dat dat geen goden kunnen zijn.

Hoe breekbaar ben je ...

AardewerkWij zijn breekbaar en kwetsbaar, vergankelijk. Dat wil je niet altijd. We willen geen twijfels, we willen sterk zijn. We willen liever af van onze piekerijen en twijfelbanen, van zelfverwijten, van ziekte die aandacht vraagt. Of van moeite op het werk.

Dat kan toch – als de kracht van het licht van God door Jezus zo groot is? Dan zouden wij toch sterker moeten zijn? Is die kracht van God dan wel zo groot?

Paulus schrijft zelfs in de moeilijkheden die hij heeft met de mensen van de kerk in Korinthe.

Hoe ver gaat de macht van een klokkenluider?

klokkenluiderEen klokkenluider, iemand die aan de bel trekt wanneer er in een bedrijf dingen niet kloppen, doet dat meestal niet voor zijn eigen plezier. Want het is helemaal niet leuk. Meestal zit een bedrijf helemaal niet te wachten op iemand die minder leuke dingen vertelt over het bedrijf. Zo is het ook vaak met de klokkenluiders van God.

Hoop voorbij de horizon

Waar kun je vandaag de dag hoop uit putten? Misschien put je hoop uit de tijd – het zal weer overgaan. Misschien zet je je keihard in voor de mensheid. Voor de mensen dichtbij, voor mensen ver weg. Je hoopt wellicht op beter toezicht bij de banken. Of op wetenschappelijke vooruitgang. Of op de menselijke evolutie. Of heb je de hoop verloren? 

Jezus Christus, bron van wijsheid.

wijsheid-salomo
- ds. Auke Siebenga

Wijsheid is een bepaalde manier van denken en doen die het leven helpt. Die in specifieke situaties een richting wijst die leven bevordert voor mensen. Wijsheid is niet gemakkelijk. Wat in de ene situatie wijs is, werkt niet zomaar in de andere situatie. Je moet je niet laten meeslepen door je eigen verlangens, door de druk van de groep, door de bling-bling. Maar je hebt oog voor meerdere kanten, voor rechtvaardigheid en je weet te kiezen voor de belangen van betrokkenen.

Wat vraagt wijsheid?

Jezus is er bij

hoofdstuk 1 2 en 3 de openbaring aan johannes

Hoe dichtbij is God? Voor veel mensen dus ver weg. Toch brengt God zelf de uitdaging onder de mensen dat Hij erbij is. Tegen Mozes zegt Hij: Ik ben die ben, ik ben er bij is mijn naam. En zo wil Hij ook zijn.

God is maar moeilijk zichtbaar. Het is zoiets als een dimensie die je niet kunt waarnemen. Tenzij je een bepaald instrument krijgt om God 'te zien'.

Kijk nog maar eens goed ...

300px Jerusalem Modell BW 2In Matteüs 22 en 23 kun je lezen hoe Jezus met de farizeeërs en andere bijbelkenners discussieerde en ze ontmaskert. Het is een keiharde ontmaskering waarin Jezus de dubbelheid schildert. En hoe hij ook aanzegt dat het oordeel daar over zal gaan. Je zou er cartoons van kunnen maken. Het gaat Jezus niet om het belachelijk maken van de theologen van toen. Hij wil ze voor het volk ontmaskeren; het gaat om de vraag waar het leven te vinden is.

Klokkenluider van God

JesajaLeaks
Stel je hebt een moestuin, je besteedt veel tijd en moeite om er iets moois van te maken. Je hebt goed zaad uitgezocht, het is een goede plek. Je wacht op de oogst - maar wat valt dat tegen. Er komt geen bruikbare vrucht af, de groente is niet te eten. Wat doe je als je een paar keer maatregelen hebt genomen - en het geen resultaat oplevert?

Leef je geloof ...

Tagedo leef je geloofDie uitdrukking kan een oproep zijn in zijn algemeenheid. Welk geloof je ook hebt – geef het vorm.

Het vraagt om invulling. In de bijbel vind je dat vaak terug. Geloof in God vraagt om uitwerking in je denken, woorden en daden. In de bijbel vind je veel uitdrukkingen voor de praktijk van het leven in geloof. Gehoorzaamheid aan de richtlijnen van God, God dienen, beantwoorden aan je roeping, rechtvaardig zijn, Jezus volgen, discipel zijn, leven door de Geest, vrucht dragen.

Liefde en leven

Hooglied M Chagallw400
- ds. Auke Siebenga

Ieder mens is relationeel aangelegd. Want geen mens komt op de wereld zonder een vader en een moeder. En vervolgens wordt iedereen gevormd in het netwerk van gezin, relaties en invloeden. Er zijn ook in Nederland gezinnen waarin negatieve invloeden overheersen. We lezen genoeg over misbruik en geweld in een gezin, meisjes/vrouwenhandel, onderdrukking. Zulke invloeden doen een mens geen goed – het slachtoffer niet, maar ook de dader niet. Het slachtoffer wordt beschadigd, de dader ontmenselijkt.

Liefde is ...

liefde is onmisbaarAlles! Alles wat je met liefde doet, blijft bestaan. En de meest indrukwekkende dingen die je zonder liefde doet – vergaan. Paulus, een schrijver van brieven aan christenen, gaat op in een love song, een lied op de liefde. Hij boort in zijn lied een soort liefde aan die een onuitputtelijk bron is. Een bron die je vult met goedheid en geduld, een bron van eerlijkheid en moed. Van die liefde schrijft hij dat ze altijd blijft en altijd weer vervult.

Met geloof op vakantie

logo vakantie zon 264x300Wat doen je in de vakantie met je geloof? Is het een periode om lekker niets te moeten? Is het periode om al je gebed en bijbel lezen op nul te zetten? Of minimaal te houden? Voor mij is de vakantie ook altijd een periode om de bijbel op een andere manier te lezen. Om eens een heel bijbelboek door te nemen. Heen en weer lezen in een bijbelboek. Verbanden ontdekken binnen dat ene boek. Verbanden met andere personen of situaties in de bijbel.

Na gebleken ongeschiktheid .... (bijgewerkt)

Nageblekenongeschiktheid

- ds. Auke Siebenga

Zo zeggen we het nooit. Omdat het geen zin heeft. We zeggen: na gebleken geschiktheid. Dan kun je verder. Dan heb je vertrouwen, en dan heeft het zin. Na gebleken ongeschiktheid hoef je niet verder te gaan. Tenminste - bij mensen. Bij God is het anders, tenminste als je leest wat Jezus daarover zegt.

Noach en de vloed.

gemeentedag 025w400- ds. Auke Siebenga

Het is een indrukwekkende film – het maakt duidelijk dat mensen zo kunnen ontaarden dat het hele leven wordt ontwricht. En dat God zegt: dit leven is zo verziekt en bedorven. Ik vernietig alle mensen.

Vanuit ons menselijk perspectief zijn sommige dingen wel herkenbaar. Dat er plekken en tijden zijn waarin het leven een hel is, dat zien we in het verleden en in ons heden. 

Onrecht in de wereld – wie doet er wat aan?

onrecht
Mensen zoals wij, politici, rechters, agenten. Wat levert het op? Een voortdurende strijd tegen steeds weer nieuw opkomend onrecht. Wisselende inzichten in wat rechtvaardig is. Steeds weer andere methodes om het onrecht te bestrijden. Doet God er ook wat aan?

Ontplooiing en beschikbaarheid - 1 Samuël 16:12,13

KingDavidw300Ieder mens heeft mogelijkheden. Bijna ieder kind leert lopen en praten. En daarna komt er nog veel meer. En ieder kind heeft haar/zijn eigen talenten en manieren van doen. Het is prachtig als je opgroeit in een samenleving waarin je daar een bepaalde vrijheid in krijgt. Zodat je niet alleen de dingen doet, die je van een ander moet doen.

Schaduw en beweging

2018 07 03 Vlinderstruik 004 w400
Vlinder en vlinderstruik

Ik kijk uit over het water achter de kerk. De zon schijnt op het water, het riet wiegt zacht in de wind. Op de vlinderbloem wiegen de vlinders mee. Hun vleugels spreiden zich en laten die unieke patronen zien. Kleurrijk en veelvormig, niet willekeurig maar wiskunstig. Ze sluiten hun vleugels; alsof ik ze te lang bewonder, alsof ze mij willen uitdagen om nog even te wachten en te blijven kijken. Intussen zijn ze rusteloos aan het werk, van het ene bloemetje naar de andere. Zo oogsten ze hun portie nectar, terwijl ze meebewegen met de grote pluimen in de wind.

Stel je voor....

Jesus the Bread of LifeDe paus, of de patriarch van de Grieks-orthodoxe kerk of de voorzitter van de Landelijke Vergadering hebben één maal per jaar een zitting in een vluchtelingenkamp. En daar delen ze brood uit voor al die duizenden mensen. En dan niet van grote vrachtwagens. Nee, eenmaal per jaar is er de mogelijkheid om te delen zoals Jezus deed. Delen van wat voor handen is.

Tussen Pasen en Pinksteren

Het is 40 dagen stil....
Tussen de opstanding en de Opgang of Hemelvaart van Jezus lijkt er niet zoveel te gebeuren. De opstanding is sensationeel - voor een kleine groep mensen. De rest van Jeruzalem heeft nog dagen lang iets om over na te praten. De politieke leiders zijn blij dat er weer rust is. De religieuze leiders zijn blij dat de onruststoker met zijn gespot met hun autoriteit dood is. Voor de vriendengroep van Jezus gaat het leven weer zijn gewone gang.

Uitgezonden

Opstanding-Kruis
- ds. Auke Siebenga

Opgestaan – en een nieuw leven aangegaan!

Die ongelooflijke, verrassende en overweldigende opstanding van Jezus Christus – het heeft iedereen overrompeld. Niemand rekende er nog op. Maria van Magdala was verblind door verdriet, de vrienden van Jezus geloofden haar eerst niet. 
Het is ook ongelooflijk. Wij hebben alleen de ervaring dat geliefden ons ontvallen, iedere dag sterven er mensen. Daar staat het getuigenis van Jezus' opstanding loodrecht op.

Uitgezonden | Mensen en machten

daniel 7 the 4 beasts by shadowrenderer d48hr17Er wordt wel eens gedacht – geloven is een aantal uitspraken voor waar aannemen. Of geloven in God is – je zelf aan een aantal geboden houden.

Ten diepste geeft de bijbel mij een andere kijk op het leven, op de wereld, op mezelf. Dat zie je letterlijk bij Daniël. Hij krijgt als het ware de backoffice te zien. Alles wat op de achtergrond van de gebeurtenissen van alle dag – deze gebeurtenissen beïnvloedt.

Vanaf het begin ...

scheppingeva w300Wanneer dat begin was – dat weet geen mens. Zullen we ooit kunnen weten wanneer en waar dat begin van het leven op aarde, het begin van menselijk leven, is ontstaan? Is het niet goed om te erkennen dat onze mogelijkheden zover niet gaan?

Vergeving en vergeven

If-God-Loves-You-And-Forgives-All-Your-Mistakes
- ds. Auke Siebenga

Ik werd er koud van – en toen warm. In de dienst over vergeving lieten de jongeren een filmpje van Corry ten Boom zien. Corry vertelde hoe ze jaren na de oorlog iemand ontmoette uit het concentratiekamp. Wel iemand van de onderdrukkers en beulen. En deze man was christen geworden. Ze vertelt dat deze man vroeg om vergeving – en ze kon het niet. Ze voelde zich koud worden. Tot ze dacht aan de tekst: God heeft zijn liefde uitgestort in onze harten, door de heilige Geest, Romeinen 5:5.

Verzoening of 'het goedmaken'

verzoeningWat kun je daar om verlegen zitten. Omdat je gekwetst bent – en niet aan verzoening toe bent. Omdat je onrecht is aangedaan waardoor je zo boos bent! Je bent dan verlegen met verzoening, daar ben je niet aan toe.

Je kunt naar goedmaken verlangen omdat iemand je niet meer wil spreken, niet meer wil zien. Omdat je zelf iemand pijn hebt gedaan. Omdat je jezelf bent tegengevallen. Omdat je jezelf zo vaak tegenvalt. Je kunt naar verzoening verlangen om alle berichten over conflicten in de wereld.

Vrij van de zwaartekracht?

zwaartekracht- ds. Auke Siebenga

Daar hebben we allemaal last van. Ga maar op de weegschaal staan. We noemen het gewicht – het is een gevolg van de zwaartekracht. De één is wat gewichtiger dan de ander – maar niemand kan er onder uit. We zouden best wel eens willen vliegen als een vogeltje, gewichtloos in de ruimte. Als de zwaartekracht niet wordt opgeheven, blijft het behelpen.

Vrijheid

Vrijheid en reizenWie wil er niet vrij zijn? Vrij om te doen wat je wilt, vrij van school, vrij van onderdrukking, vrij van zwaartekracht, als een vis in het water.

Toch zie je al aan de opsomming – dat totale vrijheid er niet in voorkomt. Altijd doen waar je zelf zin in hebt – loopt uit op conflicten. Altijd vrij van school loopt uit op leegte en je bereikt niets. Vrijheid na onderdrukking – loopt dat vaak niet uit op nieuwe onderdrukking? En vrij van de zwaartekracht – dan kan voor eventjes. In de ruimte leidt gewichtloosheid tot allerlei problemen.

Wat weten we van liefde?

liefde
Er is een nederlandse film die heet 'Alles is liefde'. Als je het omdraait is het 'Liefde is alles'. In elke religie en in veel filosofieën wordt het belang en de kracht van liefde genoemd en gekend. Ik las laatst over een Tibetaans gezegde: het geheim van een goed en lang leven is: eet voor een half, loop voor twee, lach voor drie en heb mateloos lief.

Wat woont er in jou?

huis-wonen

- ds. Auke Siebenga

Wat woont er in ons, in jou? Beelden en woorden die gevoelens in je oproepen. Beelden die je zelf graag ziet, woorden die je liever ontvlucht. We worden gevormd door zoveel invloeden buiten onze macht. Je hebt je erfelijke aanleg, je vader en moeder, je broers en zussen, je schooljaren, vrienden, vriendinnen. Ze geven je soms beelden en woorden die je altijd bij blijven, of je het nu leuk vindt of niet.