Voorstellen

Kerkdienst dopen
Onze gemeente wordt gevormd door leden uit Loosdrecht, maar ook uit Hilversum, Huizen, Kortenhoef en Bussum. 
We komen ’s zondags samen om met elkaar de God van de Bijbel te ontmoeten. Vanuit hetzelfde verlangen naar de liefde van onze Schepper komen kinderen ... meer

Gemeenteleven

Gemeentedag2008 Ark
Ons gemeenteleven draait om het volgen van Jezus Christus. Hij staat centraal in de kerkdiensten en in gemeente-activiteiten door de week. Dat hebt u kunnen lezen in 'Voorstellen...' Zo ging het vroeger en zo gaat het vandaag. Want dat evangelie van de verlossing van mensen ... meer 

Wij nodigen u/jou van harte uit voor het gemeente-opbouwproject waarmee we in februari van start willen gaan. Omdat het vervelend is om steeds u/jou te schrijven, houden we het op 'u' maar we bedoelen jullie allemaal!

U heeft over dit project al kunnen lezen in het kerkblad van januari. Op vier vrijdagavonden willen we in vier groepen bij elkaar komen rond het boekje van ds. Philip Troost: 'Open Lijnen, een cursus in omgaan met God en met elkaar'. Het eerste deel 'omgaan met God' hebben we zo'n drie jaar geleden behandeld. De komende periode buigen we ons samen over het tweede, het B-deel van het boekje, dat als titel heeft 'Liefde kun je leren'.

Het boekje Open Lijnen heeft u als het goed is nog van de vorige keer. Als dat niet zo is, laat het ons dan even weten, misschien 'zwerven' er in de gemeente nog wat boekjes.

Liefde is iets dat zich moet bewijzen in de praktijk. Mooie woorden over liefde klinken hol, wanneer die liefde niet merkbaar is in hoe we met de ander omgaan. Juist de dagelijkse omgang met God en met elkaar is de hartslag van de christelijke gemeente. Een boeiend onderwerp!

De vorm is dezelfde als die in het eerste deel van Open Lijnen, met veel vragen en opdrachten voor persoonlijke en gezamenlijke verwerking.

Het is de bedoeling dat we de hoofdstukken thuis lezen en voor onszelf uitwerken. Op wekelijkse bijeenkomsten slaan we sámen de bijbel open en praten we door over onze persoonlijke bevindingen. Als het enigszins mogelijk is zullen we ook proberen om aspecten van de thema

's zondags in de dienst aan bod te laten komen.

We hebben de gemeente verdeeld in vier groepen. De groepsindeling (en gastvrouw/-heer per groep) treft u bijgaand aan. De bijbelkring Loosdrecht vormt één van de vier groepen. Zij regelen onderling zelf tijdstip en plaats van samenkomen. Voor de andere groepen geldt dat zij op de vrijdagavonden in februari samen zullen komen.

Omdat er tien hoofdstukken zijn, hebben we combinaties bedacht.

Rooster Open Lijnen

1e avond

vrijdag   1 februari

Hoofdstuk 2 en 7

2e avond

vrijdag   8 februari

Hoofdstuk 4 en 9

3e avond

vrijdag 15 februari

Hoofdstuk 5 en 8

4e avond

vrijdag 22 februari

Hoofdstuk 10

 

Hieronder de hoofdstukken op rij. De hoofdstukken waar 'zelfstudie' bij staat, komen niet aan bod op de gezamenlijke avonden.

 


Overzicht Open Lijnen

Hfd.st.

Titel

Toelichting

1

De liefde is uit God.

1 Joh. 4:7

(Zelfstudie)

Wat ìs nu eigenlijk liefde? Over eros en agapè.

2

Liefde, opdracht aan geliefden.

 1 Joh. 4:11

In hoeverre weet je jezelf geliefd door God? Wil je groeien in liefde, dan moet je groeien in  geliefd wòrden!

3

Liefde kwetst niemands gevoel

1 Kor. 13:5

(Zelfstudie)

Persoonlijke voorbeelden zoeken.

4

Liefde zoekt zichzelf niet

1 Kor. 13:5

Over oordelen en beweegredenen: Hoe geïnteresseerd ben je werkelijk in de ander?

5

Liefde is blij met de waarheid .

1 Kor. 13:6

Wat ìs waarheid? Waarheid moet je doen. Wat betekent dat? Hoever moet je gaan voor de  waarheid? Over complimenten en kritiek.

6

Liefde drijft de vrees uit.

1 Joh. 4: 18

(Zelfstudie)

Een heel persoonlijk hoofdstuk.

7

Je naaste liefhebben als jezelf.

Matteüs 22: 39

Over je zelfbeeld en zelfaanvaarding.

8

De liefde bedekt alles. 1 Kor.13:7

Dus: zand erover? Of toch niet?

9

Oor en mond in dienst van de liefde.

Jak. 1:19 

Een heel praktisch hoofdstuk.

10

Het risico van de liefde.

Matteüs 5: 18-42

Oog om oog, tand om tand... "maar IK zeg u"...  over de kracht van de kwetsbaarheid en over  gezonde assertiviteit.

 

In de bijlage bij deze brief kunt u zien waar u bent ingedeeld en bij wie in elk geval de eerste avond zal plaatsvinden. Alle avonden beginnen om 19.45 uur met een kopje koffie of thee.

Heeft u vragen? Bel gerust of schiet één van ons even aan op ’t kerkplein ...

Heel graag tot ziens op 1 februari aanstaande!

Peter Slager en Petra de Joode.


Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten

Nota bene

Schaduw en beweging

2018 07 03 Vlinderstruik 004 w400Vlinder en vlinderstruik
Ik kijk uit over het water achter de kerk. De zon schijnt op het water, het riet wiegt zacht in de wind. Op de vlinderbloem wiegen de vlinders mee. Hun vleugels spreiden zich en laten die unieke patronen zien. Kleurrijk en veelvormig, niet willekeurig maar wiskunstig. Ze sluiten hun vleugels; alsof ik ze te lang bewonder, alsof ze mij willen uitdagen om nog even te wachten en te blijven kijken. Intussen zijn ze rusteloos aan het werk, van het ene bloemetje naar de andere. Zo oogsten ze hun portie nectar, terwijl ze meebewegen met de grote pluimen in de wind.

Lees meer...

Het is niet eerlijk - 2

IJdelheid
Die oneerlijkheid in het leven is niet echt veranderd sinds die schrijver van ongeveer 2500 jaar geleden. Er is nog steeds een groot verschil tussen rijk en arm in de wereld. Het recht is voor de arme veel minder toegankelijk dat voor de rijke. Er worden nog steeds mensen onderdrukt, uitgebuit, klein gehouden.

Lees meer...

Het is niet eerlijk ...

IJdelheidWie heeft dat als kind nooit gezegd of gedacht? Als je als laatste een koekje kreeg, als je zus of broer wel mee mocht – maar jij niet. Als je vriend wel voor een feestje is uitgenodigd – en jij niet. Of als er in je leven allerlei dingen moeite kosten en niet lukken. En anderen lijken alleen maar succes te hebben. Als de belasting veel van wat je verdient – opvraagt. Als in een land de regering allerlei baantjes gunt aan vriendjes en of familie. Het is niet eerlijk.

Lees meer...

Doorbraak

doorbraakSoms hoop je op een doorbraak. Een doorbraak in medisch onderzoek van ziektes zoals MS en ME. Of in het kankeronderzoek. In de politiek was er een voorstel in de impasse tussen Israël en de Palestijnen. Maak een corridor, een doorbraak tussen de Palestijnse gebieden, dwars door Israëlisch grondgebied. Dat geeft meteen aan dat het werkelijk een doorbraak zou zijn. Wanneer Israël zoiets zou toelaten, zouden ze hun angst voor de Palestijnen deels opzij zetten.

Lees meer...

Uitgelicht