18 oktober: Welkom in de kerk

Jij hebt/jullie hebben je opgegeven voor het bijwonen van de dienst op 18 oktober.
In totaal hebben zich 26 broeders en zusters aangemeld, inclusief organist Willy. 
De indeling staat schematisch op het plaatje hieronder (en in de mail ook als bijlage).  

 

2020 10 18 Indeling kerk

Vergeet niet om na de dienst (al) je boeken, blaadjes, pennen, etc. mee naar huis te nemen. (Neem zonodig een tas(je)mee).