26 juli: Welkom in de kerk

Jij hebt/jullie hebben je opgegeven voor het bijwonen van de dienst op 26 juli.

In totaal hebben zich 29(+) broeders en zusters aangemeld, inclusief de voorganger (Wenda) en de organist (Willy). Daar is voldoende ruimte voor, we hoeven niemand teleur te stellen.

De indeling staat schematisch op het plaatje hieronder (en in de mail ook als bijlage).

2020 07 26 Plaatstoewijzing NGKLv3


Vergeet niet om na de dienst (al) je boeken, blaadjes, pennen, etc. mee naar huis te nemen. (Neem zonodig een tas(je)mee).