Voorstellen

Onze gemeente wordt gevormd door leden uit Loosdrecht, maar ook uit Hilversum, Huizen, Kortenhoef en Bussum. We komen ’s zondags samen om met elkaar de God van de Bijbel te ontmoeten. Vanuit hetzelfde verlangen naar de liefde van onze Schepper komen kinderen ... meer

Kerkdiensten

Iedere zondag is er een kerkdienst om 9.30 uur. Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig. Wel houden we gepaste afstand. Adres en Route.

De kerkdiensten zijn ook te volgen via ons Youtube kanaal.

Tijdens perioden van een landelijke 'lockdown' is de kerkdienst alleen online te beleven.

Welkom

Kerkdienst online

Dienst 16 januari - Ds. Auke Siebenga

15 januari 2022

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Ps. 62:1, 2, 3 DNP
Votum/groet
Ps. 62:4, 5, 6 DNP
Gebed
Owk 304 God is goed - Kinderopwekking "Van Australië tot Sicilië" - YouTube
Bijbellezing Ex.33:10-17; Joh.6:33-40
Verkondiging: Hoe kun je in eenheid blijven geloven?!
NLB 653:1, (4), 7 - Nederland Zingt: U kennen, uit en tot U leven
Gebed
Collecte
Lied van eenheid 

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zending.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zending.

 

Laatste Nieuws

Nationaal gebed | Week van gebed

08 januari 2022
Bid mee - persoonlijk of met je geloofsgemeenschap
Bekijk deze nieuwsbrief online
 
 
 
 
 
 
 

In deze speciale editie van de Beweeg de kerk-nieuwsbrief:
Doe mee met Nationaal Gebed - Bestel het gebedsboekje voor de Week van gebed - 3 tips voor eenparig gebed - Gebedsinitiatief: Ik kniel neer - Praktisch magazine over depolarisatie - Waar een netwerk sterk in is: Bidden met jeugd - Ondersteun de beweging van gebed

 
 
 

Zaterdagavond 15 januari: Nationaal Gebed voor vrede en verbinding

Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid.

In een programma van 20.00 – 21.30 uur spreken diverse christelijke vertegenwoordigers een gebed uit. Daarnaast wordt er aan de hand van persoonlijke verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO. Overige initiatiefnemers zijn de Protestantse Kerk in Nederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in Nederland, Samen Kerk in Nederland en MissieNederland.

In deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de mogelijkheden om aan te sluiten bij het Nationaal Gebed voor vrede en verbinding, maar ook andere gebedsinitiatieven. Samen helpen we de kerk biddend in beweging te komen.

Team-MissieNederland-2020Vriendelijke groet,
het team van MissieNederland

 
 
 
 
 

Ontvang een notificatie wanneer we van start gaan met het Nationaal Gebed

Wil jij meebidden tijdens het Nationaal Gebed voor vrede en verbinding? Schrijf je dan nu in voor de e-mailnotificaties, zodat je op 15 januari een herinnering krijgt wanneer het programma op www.nationaalgebed.nl begint. Meld je eenvoudig aan via de website.

www.nationaalgebed.nl
 
 
 
 
 

Bid ook mee tijdens de Week van gebed voor eenheid aan de hand van het gebedsboekje

Met het Nationaal Gebed voor vrede en verbinding wordt dit jaar de Week van gebed voor eenheid van christenen afgetrapt. Deze vindt plaats van 16 t/m 23 januari. Met behulp van een handzaam boekje met Reflecties en gebedspunten, kun je dagelijks meebidden. Bestel of download het boekje via de website van de gebedsweek.

Bestellen of downloaden
 
 
 
 

Tip: Ontdek ook het 'Gebedsboekje voor kinderen'

 
 
 
 
 

Samen bidden versterkt eenheid... maar niet altijd: 3 tips voor verbindend gebed

Dat je gezamenlijk erkent dat je afhankelijk bent van God, doet iets met je. Waar je wellicht eerst een oordeel had over de manier van geloven van de ander en jezelf boven de ander plaatste, kom je door samen te bidden naast elkaar te staan. Natuurlijk herken je in de manier waarop je bidt, ook dat je verschillend bent. Ondanks dat schept het samen bidden een band. Je bent door te bidden in Jezus’ naam verbonden met dezelfde God. In onze wereld vol wij-zij-denken leidt echter niet elk gebed tot meer eenheid. In een artikel delen we daarom 3 tips voor verbindend gebed.

Lees het artikel
 
 
 
 
 

Meerdere initiatieven tot gebed: Ik kniel neer

Tijdens de gehele coronapandemie zijn er vanuit verschillende kerkelijke tradities (online) gebedsmomenten geweest, waarbij christenen gezamenlijk voorbede deden voor de bestrijding van de pandemie en voor iedereen die hierdoor geraakt werd. Het Nationaal Gebed bouwt voort op al deze voorgaande gebeden. Ook in aanloop naar het Nationaal Gebed staan er nog diverse initiatieven op de agenda. Zo moedigt Jan Pool christenen in heel het land aan om op zondagavond 2 januari om 20.00 uur een moment te knielen om ons te verootmoedigen en te bidden voor ons land, voor de regering en voor de kerk. Bekijk de aanleiding voor deze actie en laat weten dat je meedoet via de website van Ik kniel neer.

www.ikknielneer.nl
 
 
 
 
 

ideaz magazine helpt kerken met depolarisatie

Wie naast het gebed om vrede en verbinding meer wil ontdekken over hoe je als kerk kunt omgaan met spanning en polarisatie, heeft met de meest recente editie van ons magazine ideaz de juiste tool in handen. Vraag een proefnummer aan via onze website of bestel meerdere exemplaren om in jouw team te bespreken. 

Lees meer
 
 
 
 
 

Bidden met jeugd

Ben jij opzoek naar tips, materiaal en artikelen om jeugd te inspireren en activeren voor gebed. Rondom de Week van gebed, maar eventueel ook daarna? We hebben alle tips uit het MissieNederland-netwerk voor jou op een rijtje gezet. Moedig de gezinnen in jouw gemeente bijvoorbeeld aan om tijdens deze lockdown een Prayerspace at Home te starten met de tips van 24-7 Prayer. Of download de themapagina Bidden van de Samenleesbijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Of bekijk het artikel Verrassende gebedsvormen voor tieners van Geloof in het gezin, een platform van o.a. CGJO. 

Bekijk het aanbod uit ons netwerk
 
 
 
 
 

Ondersteun de beweging van gebed

Het belang van eenheid tussen mensen wordt pas zichtbaar als deze eenheid ontbreekt. Onze samenleving zucht onder het gebrek aan eenheid, aangeblazen door verregaande polarisatie. Ook aan de kerk gaat het wij-zij-denken niet voorbij. Het risico bestaat daarmee dat we elkaar als broers en zussen in Jezus Christus kwijtraken en meegaan in de hectiek van het moment. Dat zou enorm verdrietig zijn.

Het is ons gebed dat we in tijden van onzekerheid elkaar juist opzoeken, begrip hebben voor elkaar en elkaar helpen op een wijze die ons individueel past. Net als de wijzen die bij Jezus Christus kwamen, dragen wij in de samenleving bij met de gaven die wij hebben gekregen en ontwikkeld. Zo overwinnen wij het kwade door het goede. Jouw gebed voor eenheid in kerk én samenleving, is onmisbaar. De Week van gebed voor eenheid is een belangrijk moment van wereldwijde verbinding. Jouw gebed is een krachtige bijdrage, maar ook uw financiële bijdrage is van groot belang. Versterk de kerk en geef wat je kunt missen. 

Ja, ik geef om gebed
 
 
 
 

Nota bene

Gods persconferentie

perscoOvergenomen van https://debijbel.nl/, artikel geschreven door Arie de Rover.

Daar sta je dan. Voor de zoveelste keer. Je zult maar premier en minister van volksgezondheid zijn tijdens een pandemie. ‘Persconferentie’: het is een neutraal woord, maar het kreeg in de afgelopen twee jaar een onheilspellend karakter. Hoe zullen we nu weer ons gedrag moeten aanpassen? Welke argumenten en overredingstactieken worden van stal gehaald om ons de beoogde kant op te krijgen?

Gods leiderschapsstijl

Heb je je wel eens afgevraagd hoe God dat doet? Ik wel. Als je, net als ik, geïnteresseerd bent in leiderschapsinvloed, is de leiderschapsstijl van God een fascinerend thema. Vooral als je beseft dat Hij de machtigste is terwijl wij – degenen die Hij wil leiden – klein en kwetsbaar zijn.

Ik neem je daarom mee naar een soort persconferentie waarbij een rijksvoorlichter van Godswege een oproep tot verandering doet. Nee, niet zomaar een dringend advies tot gedragsverandering maar een oproep tot een totale levensverandering. Laten we even luisteren naar Paulus:

Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. ‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft Hem iets gegeven dat door Hem moest worden terugbetaald?’ Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social