Voorstellen

Onze gemeente wordt gevormd door leden uit Loosdrecht, maar ook uit Hilversum, Huizen, Kortenhoef en Bussum. We komen ’s zondags samen om met elkaar de God van de Bijbel te ontmoeten. Vanuit hetzelfde verlangen naar de liefde van onze Schepper komen kinderen ... meer

Kerkdiensten

Vanaf zondag 5 juli worden er weer iedere zondag om 9.30 uur kerkdiensten gehouden. Graag vooraf aanmelden via het Contactformulier

De kerkdiensten zijn ook te volgen via ons Youtube kanaal

Welkom

Kerkdienst online

Dienst 2 augustus: ds. J. Horsman

01 augustus 2020

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Aansteken van de kaars en mededelingen
Voorzang: gez 381: 1,2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: ps 149:1
Gebed voor de dienst
Schriftezing: Romeinen 6: 1-14
Zingen: gez 87: 1,2
Preek
Zingen: gez 87: 3,4
Voorbeden en dankzegging
Geloofsbelijdenis
Slotzang: Opw. 123
Zegen

Collecte voor Kerk en Stichting Woord en Daad bij de uitgang.

Laatste Nieuws

Avondmaal op een andere manier

14 juli 2020

2020 05 27 opname Pinksteren 009 2Zondag 12 juli vierden we voor het eerst weer samen Avondmaal sinds de coronamaatregelen gelden. De dienst werd geleid door dominee K. T. de Jonge. Het thema van de dienst was: Wat hou ik van uw huis! Dominee De Jonge benoemde hoe we ernaar hebben verlangd om God en elkaar weer te ontmoeten in de kerk en om weer samen Avondmaal te vieren.

Het Avondmaal werd deze keer gevierd, terwijl de gemeenteleden in de bank bleven zitten. Diaken Wenda Lamme en haar man René van Henten deelden, met hun mondkapjes op, brood en druivensap uit. Dominee de Jonge sprak daarna de woorden uit over over het lichaam en het bloed van Jezus Christus, dat wij hiermee gedenken. Onder toepasselijk orgelspel van Jan van Ree, aten en dronken de gemeenteleden het brood en het druivensap.