Voorstellen

Onze gemeente wordt gevormd door leden uit Loosdrecht, maar ook uit Hilversum, Huizen, Kortenhoef en Bussum. We komen ’s zondags samen om met elkaar de God van de Bijbel te ontmoeten. Vanuit hetzelfde verlangen naar de liefde van onze Schepper komen kinderen ... meer

Kerkdiensten

Vanaf zondag 5 juli worden er weer iedere zondag om 9.30 uur kerkdiensten gehouden. Graag vooraf aanmelden via het Contactformulier

De kerkdiensten zijn ook te volgen via ons Youtube kanaal

Welkom

Kerkdienst online

Dienst 24 januari 2021 - ds. Jan Bouma

23 januari 2021

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Stil gebed
Luisteren naar: Heer, U, bent mijn leven, de grond waarop ik sta
Toewijding en groet
Luisteren naar: God is in ons midden
Gebed
Schriftlezing: Psalm 84 en Mattheüs 11: 28-30
Luisteren naar: Ps 62: 1, 4 en 7
Verkondiging
Luisteren naar: Psalm 84
Gebed
Benoemen van de collectedoelen
Geloofsbelijdenis (gesproken)
Luisteren naar: Sela: Toekomst vol van hoop
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Red een Kind.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Red een Kind?

Laatste Nieuws

Bid je mee? - Week van gebed

15 januari 2021

Banner Bid mee tijdens de Week van gebed voor eenheid
Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid, komen we dichtbij God en dichtbij elkaar. Dat alléén is al fijn en bijzonder in deze tijd waarin we juist zoveel áfstand tot elkaar moeten bewaren. Tegelijkertijd tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in onze voorbeden een plek te geven.

De gebedsweek is van 17 t/m 24 januari. Het thema is ‘Blijf in mijn liefde’. Dat verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus in Johannes 15, waar hij tegen zijn discipelen zegt: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van zijn Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht kunnen dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. We hopen dat dát in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt.

In de gebedsweek ontvangen onze gemeenteleden elke dag een leidraad: een mailtje met als bijlage een korte overdenking bij een bijbelgedeelte, een gebed en gebedssuggesties. Bid je mee?

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.

Download de leidraad van de dag