Voorstellen

Onze gemeente wordt gevormd door leden uit Loosdrecht, maar ook uit Hilversum, Huizen, Kortenhoef en Bussum. We komen ’s zondags samen om met elkaar de God van de Bijbel te ontmoeten. Vanuit hetzelfde verlangen naar de liefde van onze Schepper komen kinderen ... meer

Kerkdiensten

Iedere zondag is er een kerkdienst om 9.30 uur. Iedereen is welkom. 

De kerkdiensten zijn ook te volgen via ons Youtube kanaal.

Welkom

Kerkdienst online

Dienst 14 augustus - Ds. K. T. de Jonge

13 augustus 2022

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

VOORBEREIDING
Psalm 33: 1, 2
Votum
Groet
Psalm 85: 3, 4

Regel van Gods verbond: Romeinen 12: 9-21 (NBV21)
Gezang NLB 286: 1, 2 en 3

DIENST VAN HET WOORD
Lezen Lucas 12: 49-53 (NBV21)
Gezang 284: 1, 2 en 3
Verkondiging
Gezang 285: 1, 2, 3 en 4

DIENST VAN HET GEBED
Voorbeden en dankzeggingen

Collecte: Kerk en Stichting Sizanani

Apostolische Geloofsbelijdenis
Gezang NLB 418: 1, 2, 3 en 4

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Sizanani.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Sizanani.

 

Laatste Nieuws

NGK-GKv Nieuwsbrief 2022-7

01 juli 2022
Hereniging

Synode/landelijke vergadering

1 mei 2023 datum hereniging

D.V. op 1 mei 2023 gaan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken één kerkverband vormen. De synode/landelijke vergadering noemde eerder 1 maart als beoogde datum van hereniging. Voor het harmoniseren van de pensioenvoorzieningen bleek net iets meer tijd nodig te zijn. Eind mei kwamen alle betrokken partijen tot de conclusie dat het mogelijk is om over een klein jaar samen te gaan, onder voorbehoud van instemming met alle financiële consequenties door de kerken. De harmonisatie van de pensioenen was een ingewikkeld dossier. Er is gekozen voor een gefaseerde aansluiting bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Lees hier het volledige bericht over de herenigingsdatum en de pensioenharmonisatie.

---
Enquête

WAO

Enquête kerkelijke communicatie

Al bijna honderd kerken hebben ons door middel van een online enquête inzicht gegeven in hoe kerkenraden en commissies communiceren naar de gemeente, en hoe ze die communicatie waarderen. De enquête geeft ons op die manier inzicht in wat er goed gaat en wat er beter kan. Kerkbladen blijken nog altijd een goed kanaal, maar kerkapps maken duidelijk een inhaalslag. We ontvangen veel waardevolle suggesties en er is interesse voor een webinar kerkelijke communicatie. Voor wie de enquête gemist heeft nog eenmaal de link. In de zomer gaan we de resultaten analyseren. We zullen de deelnemers die dat waarderen rechtstreeks informeren over de uitkomsten en er in de nieuwsbrief van september een bericht aan wijden.

---
Dubele fusie

Regiegroep Hereniging

Dubbele fusie in Dalfsen

Dalfsen, het mooie dorp in het Vechtdal ten oosten van Zwolle, kent twee betrekkelijk grote vrijgemaakt-gereformeerde kerken en een wat kleinere NGK. Nog wel, want er zijn vergevorderde plannen om samen één gemeente te gaan vormen, na de zomer van 2023. Een dubbele fusie dus. De drie kerkelijke gemeenten die samengevoegd worden zijn Dalfsen West en Dalfsen Oost, beide GKv met respectievelijk 530 en 700 leden en de ongeveer 200 leden tellende NGK. Lees meer>>>

---
NKP

Kerkpunt

Nieuw Kerkelijk Peil

Wat hebben jullie als gemeente allemaal in huis? Dat ontdek je met Nieuw Kerkelijk Peil. Met dit onderzoeksinstrument van de PThU peil je de gaven en talenten in jullie gemeente. Je denkt samen na over de toekomst van de gemeente – niet vanuit tekort, maar vanuit wat jullie in huis hebben. Wil je weten waar je als gemeente staat, zodat je van daaruit samen verder kan nadenken over de mogelijkheden voor de toekomst? Meld je dan nu aan voor Nieuw Kerkelijk Peil. De eerste vijf kerken die zich aanmelden krijgen 50% korting op de kosten van deelname. Meer informatie en aanmelden>>>

---
De grote zomer

Steunpunt Bijbelstudie
i.s.m. LPB media

Op weg naar de grote zomer

Een beslissende ingreep van God: het kruis is leeg en het graf is open! Maar wat betekent dit nu voor ons leven? Het vakantiebijbelstudiepakket Op weg naar de grote zomer leert je kijken door Gods ogen en de betekenis van de opstanding ontdekken. Het pakket biedt tijdens de zomervakantie een serie van drie preken door ds. Jaap Ophoff (vanaf 7 juli), 21 meditaties en een leesrooster geschreven door ds. Jan Mudde, een dossier met allerlei verdiepende materialen en meer. Alles is te vinden op steunpuntbijbelstudie.nl

---
Naast

Verre Naasten

Kom tot rust met Naast deze zomer

Het is bijna zover: zomervakantie! Verlang je ook zo naar rust? ‘Veel mensen denken bij rust vooral aan in een hangmat hangen. Maar het is veel meer dan dat. Ik geloof dat rust het grootste cadeau is dat God aan ons gegeven heeft,’ vertelt stiltetrainer en auteur Mirjam van der Vegt in de nieuwste Naast. Maar hoe doe je dat dan, tot rust komen? In de nieuwste Naast, het magazine van missieorganisatie Verre Naasten, gaat het over rust. Christenen van over heel de wereld komen erin aan het woord. Je kunt Naast ook online lezen.

---
Huis van Hoop

Missieloket

Daar al Amal

(Huis van Hoop)

Na vijf jaar pionieren wordt de Arabisch-Nederlandstalige gemeente Daar al Amal (Huis van Hoop) in Zeist officieel zelfstandig. Zondag 3 juli zal dat feestelijk gevierd worden. Dan wordt ook de kerkenraad aangesteld, een bi-cultureel team met Arabische en Nederlandse gelovigen. De viering vindt plaats in een gezamenlijke dienst met de ondersteunende kerken in Zeist (PKN Bethel, GKv De Ark, de Evangelie Gemeente Zeist) en betrokkenen vanuit de Stichting Evangelie&Moslims en Verre Naasten.

---
 

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social