Voorstellen

Onze gemeente wordt gevormd door leden uit Loosdrecht, maar ook uit Hilversum, Huizen, Kortenhoef en Bussum. We komen ’s zondags samen om met elkaar de God van de Bijbel te ontmoeten. Vanuit hetzelfde verlangen naar de liefde van onze Schepper komen kinderen ... meer

Kerkdiensten

Vanaf zondag 5 juli worden er weer iedere zondag om 9.30 uur kerkdiensten gehouden. Graag vooraf aanmelden via het Contactformulier

De kerkdiensten zijn ook te volgen via ons Youtube kanaal

Welkom

Kerkdienst online

Dienst 20 september 2020 - ds. Auke Siebenga

19 september 2020

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Ps.103: 7,3,4 DNP
Votum/groet/stil moment
Opw. 733: De zon komt op (EO - tienduizend redenen)
Woord voor de week
Gebed
HH 284: Sorry zeggen
Bijbellezing: 2 Petr.1: 1-11, Gal. 5:22-23
Ps. 39: 1,2 DNP
Overdenking
Opw. 717: Stil mijn ziel (EO )
Gebed
NLB 215:1, 2, 4, 5, 6, 7
Zegen

Collecte voor Kerk en Sizanani bij de uitgang.

Laatste Nieuws

Startzondag: bouwen aan de kerk

13 september 2020

2020 09 13 startzondag 025Op de startzondag van het nieuwe seizoen ging dominee Eikelboom voor. Hij noemde drie dingen die belangrijk zijn om als levende stenen te bouwen aan de gemeente: Bidden, helpen en met elkaar praten. 

Na afloop van de dienst ging de voorzitter van de kerkenraad, Jaap Augustijn, in op de bijzondere tijd die achter ons ligt. Ondanks de coronamaatregelen hebben we steeds kerkdiensten kunnen uitzenden en later ook fysiek kunnen houden.

2020 09 13 startzondag 011Hij bedankte iedereen die hieraan heeft meegewerkt en in het bijzonder Martijn van Henten, die steeds alle diensten heeft gefilmd. Alle gemeenteleden hadden als bedankje een bijzonder biertje meegenomen voor Martijn, voorzien van bedankkaartjes voor zijn inzet.

2020 09 13 startzondag 019Ook Hans en Josje werden bedankt voor alles wat ze in deze tijd extra hebben gedaan. Ze ontvingen een mooie bos bloemen.

Meer foto's op NGKL-Sociaal.2020 09 13 startzondag 018