Voorstellen

Onze gemeente wordt gevormd door leden uit Loosdrecht, maar ook uit Hilversum, Huizen, Kortenhoef en Bussum. We komen ’s zondags samen om met elkaar de God van de Bijbel te ontmoeten. Vanuit hetzelfde verlangen naar de liefde van onze Schepper komen kinderen ... meer

Kerkdiensten

Iedere zondag is er een kerkdienst om 9.30 uur. Iedereen is welkom. 

De kerkdiensten zijn ook te volgen via ons Youtube kanaal.

Welkom

Kerkdienst online

Dienst 27 november - Broeder Jaap Augustijn

26 november 2022

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang: Love Divine, All Loves Excelling
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 98: 1, 2, 3
Wetslezing Deuteronomium 5: 6-21
Zingen EL 302 - Heer ik kom tot U
Gebed
Zingen Gez. 444 - Grote God wij loven U
Schriftlezingen
- 2 Samuël 11:1-15 en 26-27; David en de vrouw van Uria
- 2 Samuël 12:10-15; De HEER stuurt profeet Natan naar David
- 1 Koningen 1: 11-22;
Preek
Zingen: Een toekomst vol van hoop (Youtube)
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Geloofsbelijdenis
Zingen EL 170 - Groot is uw trouw, o Heer
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Leger des Heils.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Leger des Heils.

 

Adventsproject Levenslicht

In dit project voor Advent en Kerst wordt stamboomonderzoek gedaan. Of eigenlijk: de stamboom is al bekend: het voorgeslacht van Jezus. Maar nu gaat het om nader onderzoek naar enkele opvallende personen daaruit. Opvallend omdat ze allen vrouw zijn, terwijl er verder in de hele stamboom geen vrouw te bekennen valt. Wie zijn ze? Waarom zijn ze wel opgenomen terwijl alle andere vrouwen – die er toch echt geweest zijn - schitteren door afwezigheid. Zijn het mensen waar je trots op kunt zijn? Of komen er verhalen aan het licht waarbij je denkt: dat had ook wel verborgen mogen blijven?

Laatste Nieuws

Onderweg naar één kerk | GKV-NGK

De kerken van de GKv en NGK zijn samen onderweg naar één kerk. Een Regiegroep geeft sturing aan het proces van samengaan. Bezoek de website met informatie over dit proces.

Nieuwe foto's

Meer nieuwe foto's in het fotoalbum.

DSC 0757-w1200
DSC 0771-w1200
DSC 0772-w1200