Voorstellen

Onze gemeente wordt gevormd door leden uit Loosdrecht, maar ook uit Hilversum, Huizen, Kortenhoef en Bussum. We komen ’s zondags samen om met elkaar de God van de Bijbel te ontmoeten. Vanuit hetzelfde verlangen naar de liefde van onze Schepper komen kinderen ... meer

Kerkdiensten

Vanaf zondag 5 juli worden er weer iedere zondag om 9.30 uur kerkdiensten gehouden. Graag vooraf aanmelden via het Contactformulier

De kerkdiensten zijn ook te volgen via ons Youtube kanaal

Welkom

Kerkdienst online

Dienst 28 februari 2021 - Beppie Wessels-Schuurman

28 februari 2021

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: Psalm 107 : 1 orgel
Stil Gebed
Votum en Groet
Luisteren: Kyrie van Sela.
Leefregel: lezen Matteüs 25: 31-46 NBV
Filmpje van de 40dagentijd over dorstigen laven
Zingen: Opwekking 378
Gebed van verootmoediging en leiding door de Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 18 vers 1 tot 8 NBV
Verkondiging
Zingen: Gezang 280: 1, 2 en 3 uit het Liedboek Rechter in het licht verheven (orgel)
Collectedoel: Kerk en Stichting Evangelie en Moslims
Dankgebed en voorbeden
Gezamenlijk uitspreken van de geloofsbelijdenis
Luisteren naar: Een toekomst vol van Hoop - Sela

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Evangelie en Moslims.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of StEM?

Laatste Nieuws

Bid je mee? - Week van gebed

15 januari 2021

Banner Bid mee tijdens de Week van gebed voor eenheid
Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid, komen we dichtbij God en dichtbij elkaar. Dat alléén is al fijn en bijzonder in deze tijd waarin we juist zoveel áfstand tot elkaar moeten bewaren. Tegelijkertijd tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in onze voorbeden een plek te geven.

De gebedsweek is van 17 t/m 24 januari. Het thema is ‘Blijf in mijn liefde’. Dat verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus in Johannes 15, waar hij tegen zijn discipelen zegt: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van zijn Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht kunnen dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. We hopen dat dát in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt.

In de gebedsweek ontvangen onze gemeenteleden elke dag een leidraad: een mailtje met als bijlage een korte overdenking bij een bijbelgedeelte, een gebed en gebedssuggesties. Bid je mee?

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.

Download de leidraad van de dag

Cookies

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social