Voorstellen

Onze gemeente wordt gevormd door leden uit Loosdrecht, maar ook uit Hilversum, Huizen, Kortenhoef en Bussum. We komen ’s zondags samen om met elkaar de God van de Bijbel te ontmoeten. Vanuit hetzelfde verlangen naar de liefde van onze Schepper komen kinderen ... meer

Kerkdiensten

Vanaf zondag 5 juli worden er weer iedere zondag om 9.30 uur kerkdiensten gehouden. Graag vooraf aanmelden via het Contactformulier

De kerkdiensten zijn ook te volgen via ons Youtube kanaal

Welkom

Kerkdienst online

Dienst 29 november 2020 - ds. J. Smit

28 november 2020

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: Gez. 301, Wij moeten Gode zingen - NL Zingt
Votum en groet
Zingen: Ps. 84, Wat hou ik van uw huis - NL Zingt
Gebed
Lezen Jesaja 56 : 1-8 en Matt. 5: 1-12
Verkondiging
Zingen Ps. 87 : 1-4
Dankzegging
Zingen Gez. 457 : 1 en 2
Gedachtenis
Zingen Gezegend 259 : 1
Gebed
Zingen: Zingende Gezegend 239 : 1-4
Tafel
Voorbeden
Collecte informatie
Zingen Gez. 456 : 1, 2
Zegen
Zingen Gez. 456 : 3

Collecte voor Kerk en Diaconie.

Laatste Nieuws

Voleindingszondag 2020

26 november 2020

2020 11 22 Voleindingszondag 002

Het was een mooie dienst op 22 november, de Voleindingszondag, waarin we stil stonden bij hen die ons ontvallen zijn.

In de eerste plaats in onze gemeente, broeder Ab Strating. Daarnaast bij familie en vrienden die overleden zijn en tenslotte veel breder bij allen in ons land en op de wereld die naamloos en in eenzaamheid gestorven zijn.

We deden dat met het aansteken van kaarsen, luisteren naar gedichten, stilte en het zingen/luisteren naar liederen. In zijn preek wees dominee Siebenga ons op Jezus. Opgestaan. Als eerste, als een voorproef van het ongekende leven, dat ook ons te wachten staat. Jezus de Zoon heeft leven in eeuwigheid. Eeuwigheid waar we allen voor bestemd zijn, waar iedereen verlost mag worden en we vrij mogen zijn.

Aart van Henten