Voorstellen

Onze gemeente wordt gevormd door leden uit Loosdrecht, maar ook uit Hilversum, Huizen, Kortenhoef en Bussum. We komen ’s zondags samen om met elkaar de God van de Bijbel te ontmoeten. Vanuit hetzelfde verlangen naar de liefde van onze Schepper komen kinderen ... meer

Kerkdiensten

Vanaf zondag 5 juli worden er weer iedere zondag om 9.30 uur kerkdiensten gehouden. Graag vooraf aanmelden via het Contactformulier

De kerkdiensten zijn ook te volgen via ons Youtube kanaal

Welkom

Kerkdienst online

Dienst 25 oktober 2020 - dhr. R. van Lente

24 oktober 2020

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang Psalm 62: 1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Votum en groet
Lied Opwekking 167 Samen in de Naam van Jezus
Inleiding
Gebed om ontferming
Lied Psalm 118: 1, 5 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
Leefregels
Credo
Gebed om hulp van Gods Geest
Schriftlezing: Lucas 19: 1 – 10
Lied Psalm 89: 1, 7 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
Preek
Lied Opwekking 123 Groot is Uw trouw o Heer
Gebeden + Onze Vader
Collectedoelen
Lied Gezang 293 Wat de toekomst brenge moge
Zegen

Collecte voor Kerk en Nederlands Bijbelgenootschap.

Laatste Nieuws

Bevestiging Betske van Henten

18 oktober 2020

In de dienst van 18 oktober is Betske van Henten bevestigd in het ambt van ouderling. Dominee Peter Veldhuizen leidde de dienst en verbond de geschiedenis van Priscilla aan de bevestiging van Betske. Priscilla wordt genoemd in Handelingen en Paulus noemt haar in de brief aan de Romeinen een medewerker in de dienst aan Christus Jezus. Priscilla was een vrouw die veel heeft gedaan voor de verspreiding van het Evangelie.

Na de bevestiging richtten we onze aandacht op lied 456 en baden op die manier Betske kracht toe voor haar taak in de gemeente.

2020 10 18 Bevestiging Betske 003