Voorstellen

Onze gemeente wordt gevormd door leden uit Loosdrecht, maar ook uit Hilversum, Huizen, Kortenhoef en Bussum. We komen ’s zondags samen om met elkaar de God van de Bijbel te ontmoeten. Vanuit hetzelfde verlangen naar de liefde van onze Schepper komen kinderen ... meer

Kerkdiensten

Vanaf zondag 5 juli worden er weer iedere zondag om 9.30 uur kerkdiensten gehouden. Graag vooraf aanmelden via het Contactformulier

De kerkdiensten zijn ook te volgen via ons Youtube kanaal

Welkom

Kerkdienst online

Dienst 11 april 2021 - Ds. K. T. De Jonge

10 april 2021

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

VOORBEREIDING
Zingen: “Jezus Overwinnaar” (Ned. Zingt)
Votum en Groet
Lezen als leefregel: 1 Petrus 2: 1-5
Zingen: “Van ganser harte loof ik Hem” (Psalm 111: 1.2.6)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezen: Johannes 20: 19-31 en 1 Petrus 1: 3-9
Zingen: “Jezus, ga ons voor” (Ned. Zingt)
Verkondiging - WIJ LEVEN DOOR GELOOF NIET DOOR WAT WIJ ZIEN
Zingen: “Jezus leeft en ik met Hem” (Lied 217: 1.2.3.4)

DIENST VAN HET GEBED
Gebeden: voorbeden en dankzeggingen
Collecte: Kerk en Stichting Sizanani
Belijden: de Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: “Heer ik prijs uw grote naam” (NLB 889, Ned. Zingt)
Zegen
Zingen: “God, schenk ons de kracht” (NLB 418)

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Sizanani.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Sizanani?

 

Laatste Nieuws

PaasChallenge Hilversum

25 maart 2021

Wat is de PaasChallenge?

2021 Paaschallenge
De PaasChallenge is een spel in de buitenlucht. Een combinatie van een QR-code speurtocht en een escaperoom. Je kiest één van de karakters in het verhaal en wordt meegenomen door de stad Jeruzalem in de tijd van Jezus.

Aanwijzingen leiden je langs verschillende locaties in de omgeving van de Diependaalsekerk in Hilversum (op loopafstand). Op elke locatie vind je zo’n “puzzelstukje”. De aanwijzingen nemen je mee in het verhaal van Pasen en zorgen ervoor dat je de eindlocatie kunt bereiken.

De PaasChallenge duurt zo’n 1,5 uur en kan worden gelopen tussen 10.00 en 20.00 uur. De PaasChallenge is leuk voor volwassenen en kinderen (vanaf circa 10 jaar). Meedoen is gratis.

Je kunt je aanmelden op https://paaschallenge-hilversum.nl/

Cookies