Skip to main content

Voorstellen

Onze gemeente wordt gevormd door leden uit Loosdrecht, maar ook uit Hilversum, Huizen, Kortenhoef en Bussum. We komen ’s zondags samen om met elkaar de God van de Bijbel te ontmoeten. Vanuit hetzelfde verlangen naar de liefde van onze Schepper komen kinderen ... meer

Kerkdiensten

Iedere zondag is er een kerkdienst om 9.30 uur. Iedereen is welkom. 

De kerkdiensten zijn ook te volgen via ons Youtube kanaal.

Welkom

Kerkdienst online

Dienst 4 juni - Ds. Jan Bouma

01 juni 2023

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

NLB Gez. 1016 (Komt laat ons opgaan)
Stil gebed
Toewijding en begroeting
Psalm 147: 1, 4

Verootmoediging
Psalm 71: 2 (Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten)
Genadeverkondiging
Psalm 66: 7 (De naam des Heren zij geprezen)
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Handelingen 2: 5-13
Johannes 14: 15-20
NLB Gez. 360: 1, 2, 4, 6 (Kom Schepper, Geest daal tot ons neer)
Verkondiging
Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis

Voorbereiding op de viering van de maaltijd
Opwekking 737 (U nodigt mij aan tafel)
Communie
Gez. 360: 3 (Leer ons Heer, vrijmoedig spreken)

Dankzegging en voorbeden
Collecten
Gez. 249 (Wij leven van de wind)

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie.

Laatste Nieuws

Viering eenwording op 12 mei in Utrecht

03 maart 2023

Aanmelden kan vanaf 15 maart a.s.

jacobikerkOp 12 mei a.s. vindt in de Jacobikerk in Utrecht de viering plaats van de eenwording van de NGK en de GKv. De viering ’s avonds heeft een feestelijk karakter, waarin we dankbaar terugblikken, maar vooral hoopvol vooruitkijken. Het programma is al grotendeels bekend. Als je interesse hebt om de viering bij te wonen, kun je je vanaf 15 maart aanmelden op www.onderwegnaar1kerk.nl. Op dat moment zullen we ook het programma publiceren. Het aantal beschikbare plekken is beperkt, dus het is raadzaam om niet te lang te wachten met de aanmelding.

Onderweg naar één kerk | GKV-NGK

De kerken van de GKv en NGK zijn samen onderweg naar één kerk. Een Regiegroep geeft sturing aan het proces van samengaan. Bezoek de website met informatie over dit proces.

Nieuwe foto's

Meer nieuwe foto's in het fotoalbum.

DSC 1725
DSC 1736
DSC 1734