Voorstellen

Onze gemeente wordt gevormd door leden uit Loosdrecht, maar ook uit Hilversum, Huizen, Kortenhoef en Bussum. We komen ’s zondags samen om met elkaar de God van de Bijbel te ontmoeten. Vanuit hetzelfde verlangen naar de liefde van onze Schepper komen kinderen ... meer

Kerkdiensten

Vanaf zondag 23 mei worden er weer iedere zondag om 9.30 uur kerkdiensten gehouden. Graag vooraf aanmelden via het Contactformulier

De kerkdiensten zijn ook te volgen via ons Youtube kanaal

Welkom

Kerkdienst online

Dienst 13 juni 2021 - R. van Lente

13 juni 2021

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

LvdK Ps 92: 1, 2 (voorzang)
Stilte
Votum en Groet
LvdK Ps 145: 1, 3
Inleiding
Gebed om ontferming
LvdK Gz 21: 1, 7
Gesproken geloofsbelijdenis (Nicea)
Gebed bij de schriftlezing
Schriftlezing OT: Ex 33: 18 – 34: 9
LvdK Gz 44: 1
Schriftlezing NT: Joh 1: 1 – 5, 14 – 18
LvdK Gz 44: 3
Preek
Gz 247: 1, 2, 3
Gebeden + Onze Vader
Collectemoment
LvdK Gz 257

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Spanjewerk.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Spanjewerk?

Laatste Nieuws

Bevestiging Peter Slager en Daan van der Veen

05 juni 2021

2021 05 30 bevestiging Peter en Daan 005In de dienst van 30 mei 2021 bevestigde dominee Auke Siebenga twee nieuwe kerkeraadsleden in hun ambt: Peter Slager als ouderling en Daan van der Veen als diaken. Dominee Siebenga refereerde aan de brief van Paulus aan Titus met een beschrijving van het profiel van een oudste. Die moest vooral betrouwbaar zijn en de waarheid liefhebben.

Cookies